Detta är en annons från Visma
Post banner
Yrkesvardag

Nytt stöd: Nu blir det smidigare att följa penningtvättslagen

Införandet av lagen mot penningtvätt hade en djupgående inverkan på redovisningsbranschen och ställer höga krav på alla konsulter. Men andas ut! Det finns nu ett smidigt stöd – specifikt framtaget för 100 procent kundkännedom.

Sedan tillkomsten av den nya lagen har vi nåtts av nyheter om redovisningsbyråer som råkat ut för tunga viten på grund av fel i den allmänna riskbedömningen. Utmanande tider, kan tyckas, men det finns en ny lösning på marknaden som tagits fram specifikt med syfte att stötta alla byråer och redovisningskonsulter i sitt arbete mot penningtvätt. 

Simo Panas är affärsområdesansvarig för redovisningsbyråer på Visma Spcs. Han har varit delaktig i att ta fram lösningen Visma Advisor KYC. 

– Redovisningsbyråerna måste få en ärlig chans att smidigt kunna arbeta med sina uppdrag och kunder. Den allmänna riskbedömningen ska vara så pass omfattande att den fångar hela byråns arbetssätt och samtidigt ha koppling till bevakningen av respektive klient. Därför tog vi fram ett genomtänkt stöd, Visma Advisor KYC, så att byråerna enkelt ska kunna efterleva lagen och samtidigt få full koll på sina kunder, säger Simo Panas.

Få full koll på din kundkännedom

Vad är det då för sköna fördelar som finns med just den här molnbaserade lösningen? Visma Advisor KYC är integrerad med byråstödet Visma Advisor där du som redovisningskonsult samlar alla kunder och har full koll på samtliga redovisningsuppdrag. 

– Det jag tycker är så snyggt är att vi får den röda tråden från byråstödet in till den allmänna riskbedömningen och sedan ner till respektive kundkännedom per klient. Verifierade företagsuppgifter hämtas automatiskt från register och kontroller sker löpande. Förändringar i styrelser och uppgifter kring verklig huvudman uppdateras automatiskt till programmet och lika självklart görs kontroller mot PEP- och sanktionslistor. Med andra ord kan användaren vara trygg i att förändringar hos varje klient kontinuerligt fångas upp och att kundkännedomsprocessen är uppdaterad. Det blir ett sömlöst flöde, säger Simo Panas.

Tack vare att hela systemet är utformat enbart mot redovisningsbyråer så har Visma Advisor KYC kunnat konstrueras utifrån den praxis som råder för branschen. 

– Vi har helt enkelt haft möjligheten att upprätta automation som syftar till att göra processen så smidig som möjligt för just redovisningsbyråer och vi tror att detta förändrar vardagen för byråer – på riktigt, avslutar Simo Panas.

utgiven av

Ansvarig utgivare