Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.11.10

Norge går mot stats­auktoriserade redovisningskonsulter

Norge närmar sig en lag som stärker redovisningskonsulternas roll. Utbildningskraven förändras och en titeländring föreslås. Samtidigt skärps sanktionsbestämmelserna.

text:

Anna Widd

Tidigare i våras berättade Balans om att redovisningsbranschen i Norge med spänning väntat på Finansdepartementets nya lagförslag, som bland annat föreslår förändringar i utbildningskraven för auktoriserade redovisningskonsulter. I somras lämnades förslaget in till Stortinget och ett besked om ett ikraftträdande väntas komma innan årets slut.

Hanne Opsahl. Foto: Sturlas AS Polyfoto

– Nu är vi äntligen ett steg närmare en efterlängtad lag som vi hoppas på att få ett besked om från Stortinget innan jul. Vi är mycket glada över att Finansdepartementet i propositionen valt att gå vidare med de initiativ som vi jobbat för under åren, som bland annat ökad uppmärksamhet på redovisningsbyrån, säger Hanne Opsahl, näringspolitisk chef på Regnskap Norge.

Från auktoriserad till statsuktoriserad

Bland de förslag som Regnskap Norge och lagkommittén arbetat för gick Finansdepartementet i också vidare med det ökade kravet på praktisk arbetserfarenhet från två till tre år för den som har en kandidatexamen och vill bli auktoriserad redovisningskonsult. Av de tre åren ska åtminstone två avläggas på en redovisningsbyrå.

– Bakgrunden till den här förändringen är samhällsutvecklingen och att omgivningen blir mer och mer komplex. Digitaliseringen påverkar, och den miljö vi jobbar i i dag ställer andra krav på den som ska uttöva yrket än för några år sedan. Därför är det jättebra med utökat krav på praktisk erfarenhet för att kunna bli auktoriserad och ta på sig kunduppdrag, säger Hanne Opsahl.

I Norge är det till skillnad från Sverige inte branschorganisationen som godkänner och administrerar förfarandet av auktorisationen av redovisningskonsulter, utan det gör organet Finanstilsynet (motsvarande svenska Finansinspektionen). I propositionen finns även förslag på en titeländring från auktoriserad redovisningskonsult till statsauktoriserad redovisningskonsult, ett förslag som branschorganisationen ställer sig bakom.

– Med titeln statsauktoriserad ger vi en ännu större legitimitet till yrket och belyser tydligare än tidigare att redovisningskonsulten verkligen är en viktig del i samhället, vilket vi är så stolta över, säger Hanne Opsahl.

Nyhet – skärpta sanktionbestämmelser

Det nya lagförslaget har också fått några tillägg jämfört med det ursprungliga. Bland annat en utökad befogenhet för Finanstilsynet att uttdela sanktionsbestämmelser. Det innebär bland annat att Finanstilsynen uttöver att dra in auktorisationer, kan utdela straffavgifter till byråer och auktoriserade redovisningskonsulter som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot auktorisationskraven.

– Vi är lite bekymrad över den här utvecklingen och hade gärna varit utan några av de förändringar som Finansdepartementet infört i förslaget. Men det ändrar inte det faktum att vi får en ny lag som är väl anpassad till utvecklingen och som kommer att främja kvalitet och professionalism även i framtiden, säger Hanne Opsahl.

Ny branschstandard – ”One size fits all gäller inte längre”

I och med att lagförslaget presenterats, kan Hanne Opsahl och Regnskap Norge också slutföra arbetet med den nya branschstandarden god sed för redovisningstjänster, GRFS. Standarden kommer att genomföras i samband med att den nya lagen träder i kraft.

– Den nya standarden är en modernisering och en uppdatering av den nuvarande, anpassad efter redovisningskonsultens nya arbetsätt. One size fits all gäller inte längre, utan det krävs lite olika direktiv beroende på uppdraget, säger Hanne Opsahl.

Den nya lagen förväntas träda i kraft under 2023.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare