Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Under provet för att bli auktoriserad skatterådgivare diskuteras etiska frågor.
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2024.03.04

Nio av tio klarar skatteprovet

Provet till skatterådgivare är muntligt och nio av tio provdeltagare lyckas. En av dem som blev auktoriserad skatterådgivare FAR under 2023 är Olle Waller på EY. – Atmosfären vid provtillfället var respektfull med en bra dialog, säger Olle Waller.

text:

Björn Dickson

Olle Waller arbetar med svensk och internationell företagsbeskattning på EY:s Göteborgskontor. 2016 vann han EY:s årliga skatterättstävling Young Tax Professional of the Year, och nyligen blev han Auktoriserad Skatterådgivare FAR.  Provet som genomförs muntligt leder för en överväldigande majoritet av deltagarna, cirka nio av tio, fram till auktorisation som skatterådgivare. 

Etiska frågor passar bra för diskussion

– I korthet genomfördes provet genom att jag tilldelades två tänkta exempel med olika etiska dilemman. Jag fick två timmar för egen förberedelse och en timme för en muntlig presentation av min analys för två personer i FAR:s auktorisationsnämnd, säger Olle Waller.

Eftersom Olle Waller bor i Göteborg gjorde han provet digitalt från sin arbetsplats.

Auktorisationen är ett kvitto på att jag efterlever de etiska principerna, säger Olle Waller, auktoriserad skatterådgivare FAR, på EY. Foto: EY

– Atmosfären vid provtillfället var respektfull med en bra dialog. Jag uppskattade att provet var muntligt eftersom jag upplever att etiska frågor enklast diskuteras i ett sådant forum. Det som var svårast under provet var att avgränsa sig till vilka frågor som var centrala för respektive tänkt fall, eftersom det alltid går att dra sina analyser till det yttersta, säger Olle Waller.

Lektioner och inläsning på egen hand

Processen innefattade en utbildning arrangerad av FAR med två utbildningstillfällen. Lärare med praktisk erfarenhet höll i lektioner. Till det kom inläsning på egen hand.

– Utbildningen satte ramarna inför provet och det gjorde det enkelt för mig att strukturera mina egna studier, säger Olle Waller.

Han har ett gott råd till framtida deltagare i examinationen:

– Det är bra att börja i god tid på provet eftersom provtillfället innebär att man ska referera till riktlinjer för specifika etiska frågor. Det är ett sätt att skapa sig en uppfattning och struktur om var man hittar stöd för sina svar, tiden går fort under provtillfället.

Att vara Auktoriserad Skatterådgivare FAR är ett bevis på att skatterådgivaren efterlever de etiska krav som ställs i yrket.

Skatt ett känsligt område

– Som skatterådgivare är jag medveten om att skatt är ett känsligt område som flitigt är föremål för politisk och medial uppmärksamhet och diskussion. Att vara auktoriserad skatterådgivare är ett kvitto på att jag i min yrkesroll efterlever de etiska principer som gäller för skatterådgivare, säger Olle Waller.

En stor andel av deltagarna klarar provet till skatterådgivare, vad tror du att det beror på?

– Jag kan bara svara utifrån min egen erfarenhet. Min bild är att de skatterådgivare som vill bli auktoriserade jobbar hos arbetsgivare som har tydliga etiska riktlinjer som en naturlig del av arbetet och organisationen. Det är sådant som en skatterådgivare arbetar med kontinuerligt under hela sin arbetskarriär, säger Olle Waller.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare