Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.09.14

”När börsvärdet påverkas blir det tryck i frågan”

Skatterådgivare anser att skatt är en hållbarhetsfråga som bäst hanteras på frivillig basis. Men ett nytt lagförslag från EU ska tvinga fram ökad transparens på skatteområdet.

text:

Rakel Lennartsson

Skatt som hållbarhetsfråga har diskuterats en tid. Samtidigt ligger skatteområdet efter många andra hållbarhetsfrågor, som exempelvis klimatrisker på miljöområdet eller jämställdhet på det sociala området.

Men nu vill EU införa offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag.

– Land-för-land-rapportering på skatteområdet finns redan. Hittills har det varit en information som lämnats till Skatteverket och delats mellan skattemyndigheter i olika länder, under sekretess. Det här förslaget innebär att skatt skulle bli en del av företagens offentliga rapportering, säger Peter Lindstrand, skatterådgivare på PwC och ordförande i FAR:s strategigrupp för skatt.

Peter Lindstrand. Foto: Knut Koivisto

Även om han bejakar att skatt ses och hanteras som en hållbarhetsfråga, är han skeptisk till att skatten ska rapporteras offentligt på ett standardiserat sätt. Han pekar bland annat på att skattesystem ser väldigt olika ut i olika länder varför det skulle bli svårt att uppnå en ändamålsenlig jämförbarhet.

Peter Lindstrand ser hellre frågan utifrån varumärkesperspektiv och olika intressenters förväntan på företagandets värdeskapande.

– Företag behöver kunna visa att de bidrar till samhället, och det finns värden för företag som kan visa hur de bidrar på olika sätt.

Tar ni skattekonsulter upp skatt som hållbarhetsfråga med företagen?

– Ja, det händer ganska ofta att den här typen av strategiska frågor dyker upp. Företagen har blivit mer intresserade att diskutera beslutsprocessen kring skatt och kopplar ihop skattefrågorna med bolagsstyrningen. Däremot är de fortfarande ganska sparsamma med att koppla skattefrågorna till hållbarhetsredovisningen, men det händer när det handlar om behovet av att visa på nyttan med skatt och det bidrag företaget lämnat till stöd för viktiga samhällsfunktioner.

Skatt betraktas som en kostnad, kan det i stället börja betraktas som ett värde?

– Ja om hållbarhetsredovisningen i högre grad skulle vägas in i värderingen av företaget och dess verksamhet kanske det kan påverka börsvärdet. Det vill säga, när värderingsmodellerna tar in hållbarhetsinformationen kommer vi att få ett annat tryck på skatt som hållbarhetsfråga. Då kan man tänka sig att värdet av goda och korrekta skattebetalningar kan ingå i värderingsmodellen.

– När finansiella skäl talar för det kommer företagen att se värdet och nyttan av att vara transparenta med sina skatteinbetalningar, säger Peter Lindstrand.

 

Fokus hållbarhet på Balans webb

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare