Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karriär

2023.12.19

”Partnerskap är inte enda lösningen”

Vad tycker branschens toppchefer om karriärtrappan och delägarmodellen? Balans försöker reda ut vilka behov av förnyelse som VD:arna för branschens fyra största byråer ser. Mathias Arvidsson, VD på KPMG, vill hitta fler incitament än karriärtrappa och delägarskap för att motivera medarbetare att göra karriär.

text:

Dan Håfström

Mathias Arvidsson, vilka behov av utveckling kring karriärtrappan och strukturen kring delägande ser du?

– Det är alltid viktigt att utmana och våga utmanas. Jag ser ett stort behov av att bredda och identifiera fler incitament än den traditionella karriärtrappan och modellen för partnerskap. Vi måste vara lyhörda för att ett delägarskap inte är slutmålet för alla våra medarbetare. I dag ser vi även att fler breddar sin kompetens och utvecklas på vertikalen. Det måste också löna sig. Parallellt behöver vi se över möjligheten för hur man kan bli delägare, där rörligheten på arbetsmarknaden gör att antal år man varit anställd inte kommer vara lika betydelsefullt i framtiden.

Hur viktig upplever du att ­frågan är för dina ­medarbetare?

– Det är en viktig fråga att diskutera ur ett ledarskapsperspektiv kopplat till våra värderingar och vårt syfte. Vi behöver erbjuda en bred incitamentsmodell och karriärtrappa som tilltalar en målgrupp vars slutmål inte nödvändigtvis är partnerskap. Precis på samma sätt som att vi behöver möta våra medarbetare vars karriärsmål är delägarskap. Vi har också på senare tid rekryterat ett flertal medarbetare inom fokus­områden som digital transformation och hållbarhet, där den klassiska karriärstrappan och incitamentsmodellen inte är applicerbar på samma sätt.

 Vilka risker ser du med att dagens modell förändras?

– Vi ser större risker med att inte våga förändra satta ­strukturer och incitaments­modeller.

Vilken betydelse har frågan för branschens ­attraktionskraft?

– Den är avgörande för att säkerställa att vi som arbetsgivare är relevanta och attraktiva också för kommande generationers medarbetare. Det vore naivt av oss att tro att den enda och bästa lösningen för att locka och behålla talanger är ett framtida partnerskap. Vi och hela branschen behöver arbeta betydligt ­bredare med attraktionsfrågan, där såväl kultur som ledarskap och utvecklingsmöjligheter är det som verkligen kommer göra skillnad, men även att kunna visa att vi ligger i framkant med nya innovativa lösningar och tjänster.

 

Läs också:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare