Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karriär

2023.05.09

Möter utmaningen med nyfiket lugn

KPMG:s nya VD Mathias Arvidsson går in i sin roll med vaken blick och höga förväntningar. Genom ett lyssnande och coachande ledarskap vill han hitta de talanger som kan skapa relationer till framtidens kunder. Målet är att ta marknadsandelar.

text:

Dan Håfström

foto:

Emma Grann

Vi befinner oss på 13:e våningen i det nybyggda och mycket bastanta glashuset Platinan, ett stenkast från Göteborgs centralstation. Här slår vi oss ned i ett generöst tilltaget konferensrum med panoramavy över delar av hamnen och den norra delen av staden. Under en dryg timme pratar vi med Mathias Arvidsson, som i januari blev VD för KPMG. Han är Falköpingssonen som flyttade till Göteborg för att plugga ekonomi, började på KPMG och sedan dess blivit staden och företaget trogen, sånär som på en sejour i Detroit där han jobbade för den amerikanska grenen av företaget. Nu är han VD, men tänker ändå inte flytta till Stockholm …

Du startade din karriär på KPMG här i Göteborg år 2000. Hade du högt ställda karriärsmål redan från början?

– När jag var 25 och började som revisorsassistent hade jag definitivt ingen tanke på att bli VD. Faktum är att jag inte ens siktade på att bli revisor. På den tiden ville jag hellre syssla med corporate finance. Men sen blev jag övertalad att styra in på revision av en inspirerande kollega och det har jag aldrig ångrat.

Hur kändes det att få frågan om att bli VD?

– Det var väldigt smickrande att företaget visade det förtroendet för mig. Min spontana känsla var att tacka ja, men först kollade jag hur min fru och mina döttrar ställde sig. Det är ett jättesteg att bli VD och jag förstod att det var otroligt viktigt att jag hade full support hemifrån.

Mathias Arvidsson ger inte upp Göteborg för huvudstaden utan väljer att pendla.

Varför tror du att företaget ville ha dig som ­högsta chef?

– Styrelse och ledningsgrupp hade genomfört en väldigt grundlig urvalsprocess och som jag uppfattat det kommit fram till att jag hade rätt personlighet, kompetens och bakgrund. Något som talade för mig är att jag arbetat mycket med marknadsfrågor under de senaste åren, vilket är centralt för KPMG.

Vilken slags ledare vill du vara?

– Jag har inget behov av att alltid stå längst fram och synas. Jag vill snarare fördela uppmärksamhet och ansvar så att fler hamnar i rampljuset. Ett företags eventuella framgångar är aldrig en persons verk, utan fokus ska ligga på vad vi kan åstadkomma tillsammans som ett lag. Jag vill också jobba för ett klimat där duktiga, engagerade medarbetare känner att de blir lyssnade på och att de får stöd i att genomföra bra idéer. Min tro på det här sättet att jobba och tänka har delvis att göra med mina egna erfarenheter av att ha jobbat i Detroit i ett par år. Det var en intressant och lärorik tid, men det fanns en väldigt strikt hierarki, som medarbetare var man väldigt ”inboxad” i sin roll, vilket jag tyckte bromsade människors initiativkraft. För mig är det viktig att det är högt i tak och att alla känner att de kan komma till mig med idéer och förslag.

KPMG har flyttat in i nybyggda Platinan i Göteborg.

Dåvarande styrelseordföranden Helena Arvidsson Älgne uttalade sig i ett pressmeddelande om att du ska leda KPMG enligt ”fastlagda riktlinjer”. Vad innebär det?

– En väldigt viktig del av mitt uppdrag är att vinna marknadsandelar, inte minst när det gäller storbolagssegmentet, alltså både större ägarledda bolag och börsnoterade bolag. Bakgrunden är att KPMG historiskt sett har haft en större andel revisionskunder inom storbolagssegmentet.

Hur ska ni vinna marknadsandelar?

– Det handlar mycket om att skapa ännu bättre förutsättningar för dem som kan bli företagets nyckelpersoner i framtiden. Otroligt viktig är att hitta personer som är duktiga på att skapa relationer till potentiella kunder. För att vinna marknadsandelar behöver vi bli mer proaktiva, ännu mer ambitiösa och ta fler egna initiativ. För oss internt ska vi bli ännu vassare på att uppmuntra och fånga upp intresse och talang för den här typen av arbete, till exempel under coachsamtal och utvecklingssamtal.

Att boxa in medarbetare begränsar deras initiativkraft anser Mathias Arvidsson.

KPMG har en stor bredd vad gäller affärsområden. Ser du ett behov av att renodla i framtiden och satsa särskilt på vissa områden och mindre på andra?

– Det finns sådana tendenser i branschen, till exempel har andra branschkollegor valt att bli snävare i sin verksamhet, men vi tänker inte i de banorna. Vi ser vår bredd som en styrka. Däremot vill jag ha en flexibel organisation som är beredd och kapabel att göra snabba förändringar.

Vilka affärsområden tror du själv kommer att växa framöver?

– Ett väldigt spännande område där vi växer mycket är ESG. Under de närmaste åren kommer många fler företag att omfattas av CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) och vi liksom övriga branschen har ganska länge varit i färd med att rusta oss för detta. Det som är utmanande just nu är att det ännu så länge är svårt att förutse hur stort ESG-området kommer att bli i rent ekonomiska termer för oss. Men ESG är inte bara ett affärsområde utan även ett slags förhållningssätt. Olika aspekter av hållbarhet kommer att genomsyra hela vår verksamhet framöver.

”Det är jätteviktigt att hitta och lyfta fram kvinnliga förebilder.”

När det gäller jämställdhet ligger KPMG inte så bra till i Balans jämställdhetsundersökning (se sida 20 reds anm). I intervjun kring era resultat föreföll du väldigt missnöjd och ville accelerera arbetet. Kan du säga något mer konkret om vad ni ska göra?

– Det är jätteviktigt att hitta och lyfta fram kvinnliga förebilder. Det är också intressant att konstatera att jämställdheten kommit olika långt i olika delar av organisationen. Vi behöver lära mer av de områden som redan ligger bra till.

Du kommer att fortsätta bo i Göteborg även om ert huvudkontor finns i Stockholm. Blir det mycket pendlande framöver?

– Ja, som tur är ligger våra kontor både här i Göteborg och på Vasagatan i Stockholm extremt nära tågstationen. Jag börjar nästan alltid mina veckor med att åka upp till Stockholm. Sen är jag där ett par-tre dagar. Även om jag känner många i organisationen sedan tidigare är det ett helt annat tryck nu sedan jag blivit VD. Det är fler jag behöver träffa och det är många fler som vill träffa mig. Så det känns viktigt att vara på plats. Dessutom har vi på KPMG sedan länge en hybrid arbetsplats där man som medarbetare kan välja att arbeta fysiskt på kontor eller hemma, vilket gör att hemvistelseort spelar mindre roll. Jag får också möjlighet att ständigt förbättra mig på att leda digitalt.

Intervjun börjar gå mot sitt slut. Mathias Arvidsson har med pigg blick lyssnat på frågorna och haft nära till både leende och skratt när han svarat. Han ger intryck av att gå in i VD-rollen med ett nyfiket lugn. Men det kan blåsa hårt på toppen. Många VD:ar har kommit och gått under de senaste 15 åren av KPMG:s historia.

Sista frågan: Positionen som KPMG:s VD förefaller vara en ganska ”het stol”, hur hanterar du utsattheten?

– Vi får väl hoppas att stolen har svalnat något, säger Mathias Arvidsson med ett leende.

– För mig är det jätteviktigt att i någon mån förebygga utsattheten genom att ha en väldigt tät kontakt med styrelse och ledningsgrupp så att vi tillsammans fångar upp aktuella händelser och situationer. Jag och styrelseordföranden Björn Dahl pratas vid nästan dagligen och uppdaterar varandra om läget. Det är en stor trygghet för mig.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare