Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Baker Tilly, Getty Images
Yrkesvardag

2021.11.03

Mikroföretagar­konto principiellt viktigt trots brister

Finansdepartements förslag om att ta fram ett förenklat företagsformat för de minsta verksamheterna fyller en betydande funktion. ”Det finns ett glapp i dag”, säger Christine Persson, auktoriserad skatterådgivare på Baker Tilly. Men förslaget behöver utredas vidare, menar FAR.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Förslaget går ut på att de allra minsta företagen, så kallade mikroföretag, ska kunna ha ett särskilt schablonbeskattat bankkonto. Systemet skulle troligen bidra till att det blir lättare för fysiska personer att ta kortare uppdrag för varierande uppdragsgivare, skriver FAR i sitt remissvar till finansdepartementet.

Branschorganisationen ställer sig bakom det principiella initiativet, men avstyrker ändå förslaget.

− Även om FAR avstyrker förslaget, är initiativet med mikroföretagarkonto viktigt. Det finns ett glapp i dag. Möjligheten att skapa ett system med schablonbeskattning av tjänster ligger i tiden, och det är också något som har saknats.

Christine Persson. Foto: Baker Tilly

Det säger Christine Persson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR på Baker Tilly, som även sitter i FAR:s remissgrupp Skatt.

Svårt att göra rätt

− Steget att skaffa F-skattsedel med allt vad det innebär gör det för komplicerat för många som annars hade velat ta vissa enklare eller kortare uppdrag. Nu låter man bli för att det blir för svårt att göra rätt, fortsätter hon.

Men förslaget blir svårt att genomföra så länge gränserna för mervärdesskatt och reglerna kring bokföringsskyldighet förblir oförändrade, påpekar FAR i sitt svar. Även utredaren själv avstyrker förslaget. Ska det bli en riktig förenkling måste reglerna ses över och dessutom göras parallellt ihop med andra regelverk, understryker Christine Persson.

Systemet med mikroföretagarkonto är frivilligt. Alternativet är att antingen ha en vanlig beskattning som nu, eller att mikroföretagen kan använda schablonbeskattningen med 30 procent upp till 120 000 kronor i omsättning.

Möjlighet till korta uppdrag

Exempelvis skulle studenter, pensionärer, eller andra personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, genom kontot kunna ges större möjligheter till kortare uppdrag. Som i sin tur kan leda till längre uppdrag, eller till och med anställningar.

För individen kan det handla om hundpassning eller att tacka ja till att bygga en enklare webb, medan det för både privatpersoner och företag uppstår en möjlighet att ”snabbanvända” någon, påpekar Christine Persson.

− Jag har själv hund och i dag finns inget vettigt system att betala någon för hundpassning. Jag vill inte betala en hundvakt svart och det är inte riktigt värt besväret att fylla i en arbetsgivardeklaration. Som tur är för mig ställer familjen upp utan betalning när det behövs. Med mikroföretagarkonto skulle man kunna lägga in summan på kontot – och sen är det klart, säger hon.

Finns det risk att systemet missbrukas?

− Det finns alltid en risk att oseriösa företagare säger: ”Jag anställer inte dig, du får ha mikroföretagarkonto.”. Men rätt använt är det ändå en möjlighet.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare