Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karriär

2023.05.16

Mazars: ”Vi har många kvinnor som kan bli partners inom kort”

Jenny Alstierna, HR-chef på Mazars, kommenterar Balans jämställdhetsundersökning 2023.

text:

Dan Håfström

Mazars har 27 procent kvinnliga delägare. Vad tycker du om era egna siffror i jämställdhetsundersökningen? 

Helt nöjda kan vi vara först när vi har ett helt jämställt Mazars i Sverige och internationellt, men vi jobbar aktivt med att vårda våra talanger och öka jämställdheten. Vi analyserar fortlöpande i vilket skede vi tappar medarbetare eller potentiella medarbetare, vid exempelvis rekrytering, föräldraskap eller befordringar. Ett område vi satsar extra mycket på är ledarskapsutveckling där ledarna görs medvetna om jämställdhetsfrågor och får verktyg för att kunna bidra positivt när det gäller beteendeförändringar.Något som också är viktigt för oss är att ha uppmuntrande företagskultur och att erbjuda våra medarbetare förmåner som skapar möjligheter och jämlika förhållanden, såsom friskvårdstimme, föräldralön och andra balansskapande åtgärder. 

Jenny Alstierna. Foto: Mazars

Vilka insatser gör ni för ett mer jämställt delägarskap?  

– Vi jobbar aktivt för att få fler kvinnor på ledande positioner. För att vara proaktiva i vårt arbete har vi flexibla arbetsförhållanden och utvecklar ständigt vår kultur. Detta gör vi för att bygga en solid talangpyramidoch för att inrätta ett könsneutralt ekosystem samt en inkluderande ledarskapsmodell. Vi har identifierat egenskaperna för en inkluderande arbetsplats och en ledarskapskultur som attraherar och behåller kvinnor, samt jobbar aktivt med de hinder som kan uppstå. Vi har många potentiella framtida kvinnliga partners som vi hoppas på kort sikt kan gå in som delägare. Vi jobbar med regelbunden uppföljning för att hitta bra förebilder och stöttning i form av coaching och mentorskap. Ett starkt stöd i form av coaching/mentorskap verkar positivt både för kvinnor och män inom branschen.  

Varför är jämställdhet viktigt?  

Företag som är jämställda är både mer harmoniska och ekonomiskt framgångsrika. Vi strävar efter att vara en inkluderade och dynamisk arbetsplats, både när det gäller jämställdhet och mångfald generellt, där vi genom olika perspektiv och synsätt kan bredda vår kunskap och stötta våra kunder på bästa möjliga sätt. För att detta ska genomsyra verksamheten är förebilder och en jämställd ledning av yttersta vikt. På så sätt bygger vi en långsiktigt hållbar och harmonisk företagskultur. 

Har ni konkreta mål vad gäller jämställdhet?

– Mazars Group har satt som mål att Mazars internationella partnerskap ska bestå av 25 procent kvinnor till år 2025. Här i Sverige strävar vi för att nå en högre siffra och hoppas på sikt att hälften av våra partners ska utgöras av kvinnor. 

Har ni någon erfarenhet av jämställdhetsarbete som även omfattar medarbetare som identifierar sig som icke-binära eller transpersoner?

– Vi har inte någon faktisk erfarenhet från Mazars, men vi har en neutral icke-diskriminerande rekryteringsprocess där HR; som är utbildade och uppmärksamma på bias, deltar i alla intervjuer för att säkerställa att fokus är på rätt saker. 

 

Läs även:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare