Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2024.02.22

Majoritet säger nej till revisionsplikt

Majoriteten av riksdagspartierna säger nej till en återinförd revisionsplikt för de minsta företagen. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser dock att det är en åtgärd som bör övervägas. Det visar tidningen Balans enkätundersökning.

text:

Eric Widegren

Under våren kommer regeringen att analysera förslagen från utredningen ”Bolag och Brott” och de remissvar som inkommit. Utredningen har bland annat föreslagit att ett eventuellt återinförande av revisionsplikten ska gälla alla aktiebolag. Flera remissinstanser var tveksamma till om en återinförd revisionsplikt är rätt väg att gå. Men hur ställer sig riksdagspartierna i frågan?  

Fem partier säger nej till återinförd revisionsplikt

Balans enkätundersökning visar att de flesta partierna också är tveksamma till en återinförd revisionsplikt för alla aktiebolag. Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna är emot ett återinförande. Flera av partierna menar att det skulle innebära en orimlig regelbörda och för stora kostnader för småföretagen. Partierna menar att det finns effektivare verktyg för att stoppa den ekonomiska brottsligheten.  

Malin Björk (C)

Malin Björk, riksdagsledamot för Centerpartiet, vill inte se en återinförd revisionsplikt.   

– Centerpartiet anser inte att det ska finnas revisionsplikt för de allra minsta bolagen. För bolag med fler än tre anställda behöver vi se över om det finns skäl att återinföra revisionsplikten.  

S och V positiva till förslaget 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet svarar ja på frågan om återinförd revisionsplikt. Enligt Socialdemokraterna är revisionsplikt för småföretag en åtgärd som bör övervägas. Även Vänsterpartiet vill utreda hur revisionsplikten kan återinföras som en brottsförebyggande åtgärd.  

Gudrun Nordborg, riksdagsledamot för Vänsterpartiet och ledamot i justitieutskottet, öppnar samtidigt för en alternativ lösning.    

Gudrun Nordborg (V)

– Det skulle exempelvis kunna handla om att se över aktiebolagslagens regler för revision och undersöka möjligheterna att införa ett krav på extern kontroll av en auktoriserad redovisningskonsult för de aktiebolag som inte omfattas av revisionsplikten och som har valt bort revisor.   

Moderaterna inväntar analys

Moderaterna vill avvakta analysen av utredningens förslag och de remissvar som inkommit. Därefter kommer regeringen ta beslut i frågan och lägga fram ett förslag till riksdagen. 

 

 

Balans har även frågat riksdagspartierna vilka åtgärder Sverige bör prioritera i arbetet mot ekonomisk brottslighet.   

Så svarar partierna

 • Centerpartiet

  ”För de allra minsta bolagen anser inte Centerpartiet att det ska finnas revisionsplikt. För bolag med fler än tre anställda behöver vi se över om det finns skäl att återinföra revisionsplikten.  

 • Kristdemokraterna

  ”Nej, vi ser positivt på att tusentals mindre företag undantagits från revisionsplikten, inte minst med hänsyn till de kostnader som revision medför.  

 • Liberalerna

  ”Liberalerna ser inte att en återinförd revisionsplikt för entreprenörerna skulle vara ett tillräckligt verkningsfullt verktyg för att stoppa den ekonomiska brottsligheten. Det skulle i stället höja regelbördan för Sveriges jobbskapare. Arbetet mot att få stopp på de kriminella bör ske på annat sätt.”

 • Miljöpartiet

  ”Nej. Miljöpartiet vill inte återinföra revisionsplikt för alla företag. Däremot ser vi allvaret i att företag används som verktyg för brott och den utvecklingen behöver stävjas. 

 • Moderaterna

  ”Frågan kring en återinförd revisionsplikt för mindre bolag är en av flertalet åtgärder som nyligen undersökts i den utredning som regeringen tillsatt angående åtgärder mot oseriösa företag. Remisstiden gick ut precis innan årsskiftet och nu behöver såväl utredningens förslag som de inkomna remissvaren analyseras ytterligare innan något beslut tas i frågan.

 • Socialdemokraterna

  ”Ja. För att försvåra användandet av aktiebolaget som brottsverktyg finns ett antal åtgärder som kan övervägas. En är att återinföra revisionsplikten för småföretag. 

 • Sverigedemokraterna

  ”Nej. Vi är negativa till att återinföra kravet på auktoriserad revisor för alla mindre företag. Framför allt enmansföretag bör kunna ha en verksamhet som aktiebolag utan att drabbas av ökade pålagor och onödig ökande byråkrati som en revisionsplikt skulle medföra. En hårdare begränsning vad gäller belopp och antal anställda i företaget är vi däremot positiva till. 

 • Vänsterpartiet

  ”Ja, Vänsterpartiet vill se en utredning över hur revisionsplikten ska kunna återinföras som en brottsförebyggande åtgärd. En sådan utredning skulle kunna se över om bästa sätt är ett återinförande eller en alternativ administrativ åtgärd.  

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare