Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Yrkesvardag

2022.10.07

Lönen – en fråga om hållbarhet

Löner handlar om hållbarhet och löneavdelningen har blivit en viktig pusselbit i hållbarhetsarbetet. ”Det är de icke finansiella talen som är viktiga för företagen”, säger Lotta Juhlén på Grant Thornton.

text:

Björn Dickson

Kraven på transparens kommer att öka med det nya EU-direktiv som kommer, Corporate Sustainability Reporting Directive.
Lotta Juhlén, Auktoriserad Lönekonsult FAR på Grant Thornton i Stockholm, nämner också FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030, 17 globala mål och 169 delmål.

– Lön spelar en viktig roll som samhällsbärare, vi är med och bidrar till ett fungerande samhälle genom rapportering till myndigheter. Det säger Lotta Juhlén på Grant Thornton. Foto: Bengt Sell

– Alla mål är viktiga för att skapa hållbar utveckling. Ansvaret för att nå målen ligger på regeringar i alla FN-länder. I Sverige har hela regeringen arbetat med att nå Agenda 2030, men vi har alla ett ansvar för att ingen människa ska lämnas utanför, säger Lotta Juhlén som är manager payroll services på Grant Thornton.

På vilket sätt har löneavdelningen hos en arbetsgivare blivit en viktig pusselbit i hållbarhetsarbetet?

– Det handlar om företagens arbete med att uppnå de globala målen, till exempel social hållbarhet. Där sitter vi på en stor kunskapskälla genom lönesystemen. Vi har statistik över sådant som övertid, sjuktal och lönekartläggning. Men som lönekonsult kommer vi också att behöva ta fram ny information på grund av det ökade rapporteringskravet.

Hur kan man som konsult, på ett verkligt praktiskt sätt, hjälpa en kund som ser lön som en hållbarhetsfråga?

– Genom lönesystemet där mängder av information finns. Vi kan skräddarsy rapporter som kunden kan använda i sitt hållbarhetsarbete. Vi har också information om personalomsättning och övertid. Vi kan tidigt flagga för att företaget har hög personalomsättning eller att det har mycket övertid. Behovet av rekrytering blir tydligt.

Vad har man framför allt att vinna som företag på att se lön som en hållbarhetsfråga?

– Hållbarhet handlar om att följa avtal och lagar. Med lagstiftning inom arbetsrätt och arbetsmiljö, omkring 670 kollektivavtal och viktig lagstiftning finns det givna förutsättningar för arbetsgivarna att använda lönesättning som ett verktyg för att bidra till ökad hållbarhet.

Vilka faktorer är viktigast – sjuktal, personalomsättning och så vidare?

– Det är dessa icke finansiella tal som är viktiga för företagen. Har personalen tagit ut rätt semester enligt lag? Om inte, hur ser sjukskrivningstalen ut, finns det ett samband? Skapar arbetsgivaren förutsättningar för att medarbetarna ska kunna ta ut semester?

Var ska man börja ett arbete där man ser lön som en hållbarhetsfråga?

– Man kan börja med att titta på de globala målen, hållbarhet är så mycket mer än miljöfrågor. Lön spelar en väldigt viktig roll som samhällsbärare, vi är med och bidrar till ett fungerande samhälle, genom rapportering till myndigheter och genom att säkerställa att arbetsgivaren följer avtalen.

Lotta Juhlén säger också att efterfrågan på hållbara produkter och tjänster ökar i samhället.

– Folk är väldigt medvetna i dag. Det är ett jätteviktigt område som vi tillsammans kan jobba framåt med.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare