Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Karriär

2022.10.28

Lönegapet mellan kvinnor och män minskar

Kvinnor i revisionsbranschen har fått mer ansvar och högre löner. Det visar ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm. Men fortfarande är ansvarsfördelningen mellan män och kvinnor på byråer inte jämnt fördelad.

text:

Anna Widd

Under åren 2007 – 2015 sjönk löneskillnaderna mellan män och kvinnor i revisionsbranschen visar ny forskning. Ting Dong, som disputerat inom revision och är verksam forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, har samlat officiella data om inkomstnivåer för auktoriserade revisorer under 2007 – 2015 och undersökt lönenivåerna hos manliga och kvinnliga revisorer. Resultatet presenteras i forskningen ”Gender salary gap in the auditing profession: trend and explanations, som publicerats i tidskriften European Accounting Review, visar att lönegapet mellan män och kvinnor minskat med hälften under de senaste nio åren.

Utmaningar för kvinnor

Ting Dong, verksam forskare vid Handelshögskolan i Stockholm Foto: Juliana Wolf Garcindo

– Det finns såklart många olika sätt att mäta gapet på och det kan variera beroende på vilken lönenivå man tittar på. I min forskning har jag tittat på det övergripande lönegapet för alla lönenivåer och kunde konstatera en väsentlig minskning under åren 2007 – 2015, säger Ting Dong.

Forskningen var ursprungligen en del av Ting Dongs doktorandstudier och hon har själv erfarenhet från revisionsbranschen.

– Jag undersökte revisorers löner i ett annat projekt och då slog det mig att varför inte kolla balansen mellan könen. Jag har alltid varit intresserad av jämställdhetsfrågor, har själv jobbat inom revision i Kina och har småbarn, så jag är bekant med utmaningarna kvinnor kan möta på arbetsplatsen, säger hon.

Större kundportföljer

I sin forskning har hon tittat på flera olika faktorer som påverkat revisorernas inkomst. En orsak till att de kvinnliga revisorerna klättrat i lönenivå är bland annat att de har fått mera ansvar.

– Det faller sig väl ganska naturligt, som revisor är antalet och storleken på kunderna du hanterar ett sätt att mäta ditt jobb. Och desto fler kunder du har i din portfolio, desto mer pengar tjänar du, säger hon.

Att kvinnor premieras till högre tjänster i större utsträckning är också en bidragande faktor.

– Andelen kvinnor i toppositioner har ökat och revisionsbyråerna har lyckats befordra fler kvinnor till mer seniora roller. Det här är en indikation på att kvinnor i revisionsbranschen får bättre och fler jobbmöjligheter än tidigare, säger Ting Dong.

Kvinnor inspirerar andra kvinnor

I forskningen konstateras också ett samband mellan kvinnor på toppositioner och ansvarsfördelningen hos kvinnliga och manliga revisorer på en lägre nivå. Byråer där kvinnor i större utsträckning har ledande poster har också de kvinnliga revisorerna på lägre nivå ett större ansvar för fler kunder jämfört med byråer som huvudsakligen styrs av män.

– Det här sambandet indikerar att kvinnliga revisorer i toppositioner ger en bättre effekt för andra kvinnor på byrån att få ansvara för fler och viktigare kunder. Kvinnliga ledare inspirerar också kvinnor på en lägre nivå att sikta högt inom byrån och jag tror att det här är en effekt vi ser i Sverige, säger Ting Dong.

Utvecklingen i Sverige unik

I jämförelse med studier internationellt, som visar att minskningen av lönegapen avstannat under de senaste åren, är utvecklingen i revisionsbranschen i Sverige anmärkningsvärd enligt Ting Dong.

– En fördel med att undersöka läget i Sverige är förstås att informationen om inkomster här är offentliga data, i jämförelse med andra länder. Samtidigt visar andra studier på ett så kallat glastak. Kvinnor har svårare att ta sig till topp-positioner, få viktiga kunder och ta sig till partnernivå.

Trots att utvecklingen är positiv i Sverige när det gäller lönefrågan, finns också mycket kvar att göra, anser Ting Dong. Antalet kvinnor i styrelser har ökat med 40 procent sedan år 2018, men tittar man på antalet kvinnor som är seniora partners och har hand om de viktigaste kunderna är de fortfarande betydligt färre.

Vill inspirera till djupare förändring

– Det jag har fokuserat på i min studie är just förändringen och själva utvecklingen av lönegapet. Men jag ser att det fortfarande är en ojämn situation med fler manliga partners och seniora partners. Det finns fortfarande ett stort gap och mycket som kan förbättras, men det som forskningen visar på är definitivt en positiv trend, säger hon.

Ting Dong hoppas att branschen kan inspireras av forskningen och motiveras att fortsätta med jämställdhetsarbetet, inte bara på ytan.

– Jag hoppas att indikationerna av studien kan hjälpa revisionsbyråerna att minska på könsskillnader och se fördelarna med att befordra kvinnor också till partnernivå, säger hon.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare