Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2021.12.03

Lokalisering av myndigheter utanför Stockholm granskas av Riksrevisionen

För att stärka den statliga närvaron i hela landet har regeringen flyttat ett antal myndigheter från Stockholm till andra orter. Även nya myndigheter har förlagts utanför huvudstaden. Nu ska Riksrevisionen granska om arbetet har varit effektivt.

– Vi vet att det på kort sikt kan vara både dyrt och medföra betydande produktivitetstapp att flytta etablerade verksamheter. Syftet är dock att långsiktigt bidra till möjligheterna att bo och arbeta i hela landet. Vi vill nu veta om besluten fått dessa effekter, säger riksrevisor Helena Lindberg på Riksrevisionens webb.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare