I annonssamarbete med
Post banner
100% byrå

Ligga steget före och vara proaktiv – tänk så här!

Ekonomin är en utmaning för många företag idag. För dig som redovisningskonsult innebär det att du är särskilt viktig och kan göra stor skillnad genom att vara proaktiv. Här går vi igenom hur du kan tänka för att ligga steget före.

Ekonomin i Sverige går trögt och spås göra det även de kommande två åren. En hög inflation i kombination med ett ansträngt ränteläge drar också ned den ekonomiska tillväxten. Sammantaget gör det att många företag kämpar med att få verksamheten att gå ihop. En del slåss till och med för sin överlevnad.

Just därför är du som redovisningskonsult särskilt viktig för dina kunder och har stora möjligheter att göra skillnad genom att vara proaktiv. Här går vi igenom hur du kan tänka för att ligga steget före.

1. Gör rätt saker

Företagare anlitar redovisningsbyråer för att kunna fokusera fullt ut på sina produkter, sin leverans och verksamhet. De vill att du som konsult sköter den ekonomiska administrationen och bidrar med kvalificerade råd. För att ha tiden att vara rådgivare gäller det att du lägger din energi på rätt saker. Genom att jobba smart, automatiserat och modernt frigör du viktig tid som du kan lägga på kunderna och deras affärer.

2. Håll koll på kundernas affärer

För att kunna stötta med kvalificerade råd behöver du ha koll på kundernas specifika branscher, affärsmodeller och olika nyckeltal. I det ekonomiska läge vi befinner oss nu är likviditet och rörelsekapital viktiga sådana att följa. Och här gäller samma resonemang som under punkt 1 – jobba rätt för att ha möjlighet att hålla dig uppdaterad om kundernas bolag.

3. Varna i tid

Det är inte ovanligt att företag där det finns varningstecken på att allt inte står rätt till – minskad efterfrågan, ökade leverantörskostnader, kunder som inte kan betala i tid eller ett erbjudande som inte är lönsamt – ändå har skygglapparna på. Men som konsult måste du varna i tid, för ju längre dina kunder väntar med åtgärder, desto svårare blir det att vända en nedåtgående trend.

4. Lär känna kunderna på djupet

Att känna sina kunder på djupet är viktigt för möjligheten att kunna varna och ge förslag på åtgärder i tid. När du har koll på mer än bara själva siffrorna – drömmar, mål, vision och utmaningar – är det enklare att agera för företagets bästa tillsammans. Då blir de där samtalen som många konsulter tycker är jobbiga istället ett tecken på att du är en stabil och engagerad partner.

5. Gör en plan och följ upp

Om det finns varningsflaggor som du har uppmärksammat kunderna på, behöver ni gemensamt analysera orsakerna till att de har uppstått. Ni behöver också prata igenom vad som måste göras för att få företaget på rätt köl. Gör en handlingsplan och följ upp såväl så att den följs som hur själva åtgärderna påverkar olika nyckeltal.

6. Kompetensutveckling

Om du har kunder som inte lyckas vända den nedåtgående spiralen – har du och kollegorna på byrån koll på vilka regler som blir aktuella i ett sådant läge? Om inte är det läge för en utbildning eller annan riktad insats för att fördjupa kunskaperna. Kontinuerlig kompetensutveckling är nyckeln till framgång för att hålla jämna steg med den snabbt föränderliga branschen.

  • finns massor av mer kunskap och inspiration som gör att du som redovisningskonsult kan forma framgångsrika företag tillsammans med dina kunder – och oss.

utgiven av

Ansvarig utgivare