Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.08.29

Länsstyrelsen: ”Vårt syfte är inte att fälla företag”

Länsstyrelsen arbetar med flera åtgärder för att stötta företag så att fler ska klara av att leva upp till regelverket kring penningtvätt. Det berättar Helena Schultz, tillförordnad rättschef och chef för Rättsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

text:

Dan Håfström

Balans har tidigare skrivit om granskningen av regelverket kring penningtvätt. I artikeln framkom att nästan inga redovisningsbyråer klarar granskningen och att majoriteten av dem som fälls får betala väl tilltagna sanktionsavgifter. Balans har intervjuat Helena Schultz, tillförordnad rättschef och chef för Rättsenheten på Länsstyrelsen i Västra Götaland, om vad som händer på området just nu.  

Har ni några planer på att stötta redovisningsbyråerna under processen så att fler kan klara granskningen? 

– Länsstyrelsen är en tillsynsmyndighet och utövar tillsyn av efterlevnaden av penningtvättsregelverket. Syftet med regelverket är att förhindra att verksamheter utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Vårt syfte är inte att fälla några företag och vi har arbetat fram flera åtgärder för att stötta företagen. Vi arbetar bland annat med: 

  • uppdatering av vår hemsida och våra föreskrifter, för att förtydliga och förenkla för företagen 
  • regelbundna nyhetsbrev, för att sprida information som är viktig för företagen att ta del av 
  • webbinarier och föreläsningar, för att sprida information om vilka krav som ställs på företagen 
  • samverkan inom Samordningsfunktionen, där det tas fram vägledningar och rapporter som syftar till att bidra till verksamhetsutövarnas allmänna riskbedömningar, riskklassificering av kunder, övervakning och rapportering.

– Vi vill tipsa alla berörda företag om att prenumerera på ändringar på respektive länsstyrelses hemsida (Skåne, Stockholm och Västra Götaland) samt på uppdateringar och inbjudningar från Samordningsfunktionen. Det finns mycket att ta del av.

Revisorsinspektionen skickar till skillnad från länsstyrelsen ut en sammanställning av fakta, som ett sammanfattande utkast av ett beslut som byråerna får möjlighet att svara på, innan det slutgiltiga beslutet tas. Varför gör inte ni det?

– Länsstyrelsen har egna processer och metoder för att utöva tillsyn. Detta inkluderar hur vi kommunicerar med de företag vi granskar. Inom ramen för samverkan i Samordningsfunktionen utbyter vi erfarenheter med andra myndigheter kring hur de bedriver sin tillsyn. Om vi bedömer att utgången i ärendet kan påverkas av ett yttrande från verksamhetsutövaren begär vi in ytterligare information. Vi agerar på samma sätt om vi för in nytt material i ärendet eller tar icke-slutliga beslut under ärendets handläggning. (artikeln fortsätter längre ner)

Annons

Under hösten ska företrädare från FAR medverka vid en utbildning som länsstyrelsen har för sina handläggare. Vad hoppas länsstyrelsen att handläggarna ska lära sig av det?

– Vi har en förhoppning om att vi ska lära oss mer om verksamhetsutövarna och deras dagliga arbete. En viktig del är att vi förtydligar våra respektive roller och ser hur vi tillsammans kan minska riskerna för att verksamhetsutövare utnyttjas för penningtvätt.

För närvarande blir nästan alla granskade byråer fällda, å andra sidan är det väldigt få som blir granskade. Har länsstyrelsen några planer på att utöka sin granskning av branschens efterlevnad av regelverket kring penningtvätt?

– Länsstyrelserna har sammantaget cirka 14 000 verksamhetsutövare registrerade under sin tillsyn enligt penningtvättsregelverket. Därav det förbyggande arbete vi nämner ovan, det är så vi hoppas nå ut brett och lyfta kunskapen i branschen. I tillsynen arbetar vi med ett riskbaserat urval eftersom inte alla verksamheter är förenade med samma risker. Syftet med granskningen är att kontrollera att verksamhetsutövarna följer regelverket och fånga de som gör fel. Det vore inte riskbaserat eller effektivt att utöva tillsyn över samtliga verksamhetsutövare, utan att beakta den risk som kan förknippas med verksamheten. Sektorn för bokföring och revisionstjänster (redovisningskonsulter och lekmannarevisorer reds. anm) är vår största sektor och rent numerärt kommer det att vara fler ärenden som rör denna sektor än andra sektorer. 

 

Läs mer:

 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare