Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Andelen digitalt inlämnade årsredovisningar växer stadigt.
Yrkesvardag

2022.08.16

Lag om digital årsredovisning dröjer

Under augusti kommer Bolagsverket att ha passerat 200 000 digitalt inkomna årsredovisningar sedan årsskiftet. Andelen digitalt inkomna årsredovisningar växer stadigt. Men ett beslut om obligatorisk digital inlämning dröjer.

text:

Björn Dickson

De digitalt inlämnade årsredovisningarna fortsätter att bli fler. Under juli i år passerade Bolagsverket siffran 500 000 digitalt inlämnade årsredovisningar sedan tjänsten öppnade den 26 mars 2018. Och under augusti passerar antalet alltså 200 000 sedan årsskiftet.

Under årets första sju månader tog Bolagsverket emot 190 560 digitalt inlämnade årsredovisningar. Det motsvarar 37,1 procent av alla inlämnade årsredovisningar under perioden.

Andelen digitalt inlämnade årsredovisningar växer stadigt. Under hela 2021 var andelen, 28,9 procent. Under 2020 var den 17,2. Under 2019 var andelen 7,0 procent och under premiäråret 2018 var den 1,1 procent. 

I till exempel Danmark är det sedan flera år obligatoriskt att lämna in årsredovisning digitalt. Men i Sverige dröjer sådan lagstiftning.

I januari 2021 lämnade Bolagsverket in en hemställan till Justitiedepartementet om att digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag ska bli obligatorisk.

Bolagsverket ville att detta skulle bli verklighet den 1 juli 2021 och gälla för räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 2021. 

Men ett avgörande dröjer. Bolagsverket väntar på resultatet av en utredning i frågan. Den ska redovisas senast den 22 december 2022.

Läs mer:

utgiven av

Ansvarig utgivare