Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Debatt

2021.09.15

Kvalitet är en hållbarhetsfråga

En byrå som inte aktivt arbetar med sin kvalitetssäkring kan inte kalla sig hållbar. Det skriver Yvonne Jansson, författare av boken Hållbarhet i praktiken och Auktoriserad Redovisningskonsult FAR.

Kvalitet är en hållbarhetsfråga, särskilt i vår bransch där förtroende är en förutsättning för att vi ska behålla och få nya kunder och uppdrag. Jag skulle till och med vilja säga att en byrå som inte aktivt arbetar med sin kvalitetssäkring inte kan kalla sig hållbar.

I vår bransch är kvalitet en hygienfaktor, alltså en självklarhet som kunder och andra intressenter förväntar sig av oss, men också en konkurrensfördel och hållbarhetsfråga om byrån har ett utökat kvalitetstänk. Ett utökat kvalitetstänk innebär till exempel att byrån inte bara gör det som krävs enligt ISA, Reko, ISQC och Standard för kvalitetssäkring av skatterådgivningsverksamhet för att den måste, utan faktiskt tar ett större ansvar och bedriver ett aktivt kvalitetsarbete.

En fördel för FAR:s medlemmar är att vi alla arbetar enligt en internationell kvalitetsstandard, nuvarande ISQC1 som kommer att byta namn till ISQM1, något som  och . Till skillnad från ISQC, som är en standard för kvalitetskontroll på byrån, så är ISQM ett system för kvalitetsstyrning och jag menar att det här är en förbättring.

Nu kommer vi arbeta med kvalitetsprocessen utifrån den egna byråns förutsättningar, kvalitetsmål och riskanalys, vilket har en nära koppling till byråns verksamhet, personal, kunder och affärsmål.

Precis som många företag använder ISO-certifiering som ett kvitto på att de har ett aktivt kvalitetsarbete så kan du som FAR-medlem hänvisa till ISQC/ISQM som är en internationell kvalitetsstandard för revisorer och rådgivare i hela världen. Det ger en tyngd för dig som medlem i dina befintliga och nya kundrelationer.

Som FAR-medlem kvalitetskontrolleras du också och kom ihåg att det är en check av att byrån arbetar enligt FAR:s yrkesetiska regler och de regelverk som gäller för respektive yrkesroll (ISA, Reko eller Standard för kvalitetssäkring av skatterådgivningsverksamhet). Förväxla inte den med den kvalitetssäkring som ni på byrån arbetar med löpande. Om byrån har ett löpande internt kvalitetsarbete så går kvalitetskontrollen snabbt och smidigt.

Kvalitetskontrollen blir därmed ett kvitto på byråns kvalitetsarbete och en trygghet för kunden att den anlitar en byrå med hög kvalitet. Och för de anställda blir den ett kvitto på att de arbetar på en byrå som tar ett större ansvar och jobbar hållbart.

 

Tidigare debatt i ämnet

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

!

Delta i debatten!

Ring 08 506 112 49 eller skicka ett mejl till .

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare