Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karriär

2020.10.09

”Kvalitet är alltid den röda tråden”

Stärkta yrkesroller och vässade medlemserbjudanden. Det är två av frågorna där FAR:s nya ordförande Åsa Lundvall hoppas göra avtryck. Men hon tror inte på någon quick fix utan snarare långsiktigt arbete och fortsatt fokus på kvalitet.

text:

Charlotta Marténg

foto:

Christian Gustavsson

Hennes plan efter avslutade universitetsstudier var att ta ett jobb på en revisionsbyrå, arbeta några år för att lära sig nya saker och sedan gå vidare i karriären. Så blev det inte. 1994 tackade Åsa Lundvall ja till sitt första arbete på EY och sedan dess har hon blivit kvar. Det som har fått henne att vara företaget trogen har varit möjligheten att växa och utvecklas på arbetsplatsen. Och att det inte är två dagar som är lika i jobbet som revisor. I sin tjänst har hon arbetat mot både små och stora bolag och på senare år mot statliga och noterade bolag.

− Som så många andra visste jag inte riktigt vad revisor var för typ av arbete. Men jag kom in på EY och upplevde ett mänskligt företag och en bra gemenskap, det var det som var avgörande. När jag väl började jobba möttes jag av en variation av kunder och branscher och olika samarbeten. Jag har aldrig ångrat att jag valde EY, säger hon.

Vid FAR:s årsstämma 17 september valdes du till ny ordförande i FAR. Hur ser ditt FAR-engagemang ut?

− Jag har ”bara” suttit i styrelsen i två år. Jag kom in som förste vice ordförande på EY:s mandat och får erkänna att innan dess hade jag inte alls varit engagerad i FAR. Jag var en vanlig medlem som tog del av FAR:s nyhetsbrev, tidningen Balans, FAR Online, men jag har aldrig varit FAR-aktiv innan mitt styrelseuppdrag.

Var det något som överraskade dig när du tog steget in i styrelsen?

− Jag inser att jag har fått upp ögonen för branschen på ett helt annat sätt. Som FAR-aktiv får man en bredare blick på branschen, vad händer hos konkurrenterna, vad är på gång internationellt och i Sverige och så vidare. Och jag skulle verkligen vilja rekommendera alla att ta chansen att någon gång vara FAR-aktiva för det nätverk man dessutom får med sig på köpet är väldigt bra att ha.

Åsa Lundvall.

Tvekade du inför rollen som ordförande i FAR?

− När min chef på EY föreslog mig till valberedningen ställde jag mig de klassiska frågorna. Hinner jag med det här? Hur mycket tid kommer det att ta? Och det typiskt kvinnliga – tror du att jag klarar av det? För mig är det viktigt att känna att jag har tid med det jag tackar ja till. Ordförandeskapet låg bra i tiden för mig då jag precis avslutat mina uppdrag i två noterade bolag och roterat av nu under våren. Där frigjordes tid som jag kan använda till ordförandeskapet. Sedan går det ju aldrig att veta exakt hur mycket tid vi talar om. Våren är ett bra exempel på att det kan hända saker som gör att nya frågor dyker upp.

Ja, coronapandemin har ju påverkat hela världen och självklart även revisions- och rådgivningsbranschen. Efter ett halvår med corona vilka skulle du säga är de största utmaningarna för branschen i relation till de ovissa tiderna?

− Relaterat till corona har branschen fått navigera många förändringar och att mycket händer snabbt och har en stor påverkan på kundernas verksamhet, inklusive likviditet och redovisning. FAR:s medlemmar har fått vara ett stöd för företagen och revisorerna har samtidigt ett granskningsansvar, den rollen är en balansgång som jag tycker att branschen verkar ha klarat bra.

− Men det är inte bara revisorerna som är viktiga under krisen utan även redovisningskonsulter- och lönekonsulter spelar en stor roll för att företagen ska få rätt underlag till sina ansökningar om stöd. Sedan skiljer det sig ju rätt mycket åt mellan branscherna. Vissa branscher har känt av effekterna av corona kraftigt, andra har klarat sig något bättre. Våra medlemmar ligger nära kunderna och hjälper dem att komma rätt och ta sig igenom den här pandemin.

Vilken är FAR:s roll i det här?

− FAR har självklart en viktig roll. Vi hjälper till att upplysa våra medlemmar och deras kunder om vad som gäller, berättar om stödpaket, tolkar besked från myndigheter och förklarar de olika besluten som fattas. Jag tycker att FAR har gjort ett mycket bra arbete inom kommunikation där vi verkligen har visat på medlemsnytta. FAR tog tidigt ett bra initiativ runt kommunikationen kring corona genom information i nyhetsbreven, på far.se och i FAR:s tidningar och . FAR har också hela tiden haft en aktiv dialog med berörda myndigheter, politiker och organisationer i näringslivet.

FAR:s nya ordförande trivs bra både i stan och på landet, där hon vuxit upp.

Just medlemsnytta är en fråga som alltid är i fokus. FAR har fyra medlemskategorier som har olika behov. Hur ska FAR bemöta detta?

− Vi ska fortsätta att jobba medvetet och långsiktigt med våra medlemserbjudanden och vässa dem. Det är viktigt att navigera sig fram bland medlemmarna, vi har stora och små medlemsbyråer, medlemmar i storstäder och ute i landet. Deras vardag kan se olika ut och vi ska lyssna på dem. Men man ska komma ihåg att när det handlar om den här typen av frågor finns inga quick fix utan det krävs ett långsiktigt arbete.

Stärkta yrkesroller och kvalitet är områden som FAR ofta pratar om. Dina tankar kring detta?

− Grunden i FAR:s arbete är god kvalitet inom alla områden. Där fyller auktorisation av yrkesroller och kvalitetskontrollen en viktig funktion. Med god kvalitet kommer också stärkt självkänsla och ett ökat egenvärde. Allt kanske inte handlar om att kommunicera ut till kunden, eller vinna fler kunder. Det finns också ett värde i att själv känna vad man står för och att ens personal upplever ett egenvärde. Sådant skapar positiva effekter.

Hur ser du på branschens attraktionskraft?

− En mycket viktig fråga, som hänger ihop med stärkta yrkesroller och kvalitet. Våra roller behövs i samhället. Jag vill också säga att det är yrken som är bra att kombinera med livet i övrigt då det går ganska lätt att anpassa dem. Det finns många förebilder och ledarskapet är viktigt. Att säga något är en sak, men man måste visa att man gör det också. Sedan vill jag komma tillbaka till det här med engagemanget inom FAR. Alla vi som är aktiva kan bidra till ökad attraktionskraft genom att visa vad vi gör. Vi som är engagerade måste berätta för andra om vad det innebär att vara FAR-aktiv. Vi kan inspirera andra, tillsammans kan vi lära oss av varandra och det är både värdefullt och roligt.

När du inte arbetar på EY eller lägger din tid på FAR-engagemang, vad gör du då?

− Jag älskar att träffa släkt och vänner, gå på bio, teater, restaurangbesök och att resa! Men nu när vi har fått lägga detta åt sidan ett tag är jag tacksam att vi har vår sommarstuga med trädgård och växthus. Både min sambo och min dotter odlar och det är roligt att följa. Själv får jag ägna mig åt gräsklippning och vedhuggning efter bästa förmåga. Eftersom jag har vuxit upp på landet kommer jag alltid att ha det med mig – så jag trivs väldigt bra med att bara vara ute i naturen eller på landet.

− På vintern tycker jag om att åka skidor, både på längden och utför. Alla har vi ju fått ställa om med anledning av corona. Vi skulle gjort vår drömresa till Australien och Nya Zeeland tillsammans med min tvillingsyster och hennes familj när hon och jag fyller 50 i vinter, men just nu känns det avlägset. Det får antagligen bli vid ett senare tillfälle.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare