Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karriär

2021.10.06

”Kunder efterfrågar hållbarhetskompetens”

Markus Håkansson är auktoriserad revisor och hållbarhetsexpert, en kompetens som är efterfrågad i branschen. Att blunda för hållbarhetsfrågorna är inte ett alternativ, menar han.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

foto:

Saerun Norén

I snart två decennier har Markus Håkansson varit involve­rad i frågor som rör hållbarhet. 2002 när allt började var han nyutex­aminerad och hade fattat intresse för ämnet efter en universitetskurs i GRI (hållbarhetsredovisning).

– Då var hållbarhet ett väldigt  udda område. Jag är glad att jag har litat på att detta skulle bli relevant för revisorerna.

Hållbarhetsintresset blev snart till en expertis och Markus Håkans­son bjöds in till FAR:s dåvarande håll­barhetsgrupp, efter att ha profilerat sig som en revisor med stort intresse och kunskap i ämnet.

I början undrade många hur man skulle kunna applicera hållbarhet på företag och företagande, fortsätter Markus Håkansson. Och varför skulle man hålla på med det på en revisionsbyrå? I dag är man snarare omodern om man inte hänger med.

– Kunderna frågar efter de här tjänsterna, det är en realitet.

Han jobbade med hållbarhet i 13 år på Mazars, tills Grant Thornton hörde av sig 2004 med ett erbjudande om att utveckla byråns hållbarhets­arbete. Nu startar nästa kapitel i karriären. Från 1 september är BDO Markus Håkanssons nya arbetsplats. Där ska han ansvara för byråns hållbarhetssatsning.

– Det är fortfarande ett framväx­ande och relevant affärsområde.

Han säger att branschen generellt inte har identifierat de affärsmöjlig­het som finns med att vara en bred revisor och att många funderar på hur man ska granska icke finansiell data. Svaret? Precis på samma sätt som annars.

– Det kommer att behövas många fler revisorer, skattejurister och rådgivare som kan hantera hållbar­hetsfrågan, den går in i allt.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare