Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Yrkesvardag

2023.03.22

Kundens upplevelse i fokus

Wint är byrån som inte vill beskriva sig som en byrå, utan som en digital bokföringstjänst. Att våga inspireras av andra branscher, en satsning på automatisering och effektivisering är receptet bakom framgången.

text:

Charlotta Marténg

foto:

Emma Grann

Utsikten från kontorslokalerna på 23:e våningen i det nybyggda huset i stadsdelen Gårda är slående. Göteborg breder ut sig åt alla väderstreck och från fönstren syns Ullevi och gamla Ullevi, Göta älv och Skansen kronan. I november 2022 öppnades dörrarna till Kineum, och i huset mixas kontor med hotell och i den gemensamma lobbyn samsas hotellgäster och kontorsarbetare. I Wints lokaler pågår fortfarande arbetet med att ställa i ordning det sista och personalen är samlad i köket för ett hybridmöte med kollegorna från de andra kontoren.

Daniel Johansson, VD Wint.

− Det enda som har fått följa med från det gamla kontoret är pingisbordet, allt annat är nytt och anpassat för vår verksamhet, säger Daniel Johansson, VD på Wint.

I ett hörn står ett flipperspel och känslan är att kontoret kunde inrymt vilken kreativ verksamhet som helst, arkitekter, formgivare – men här sitter Wint, en redovisningsbyrå som kommit längre på sin automatiseringsresa är många andra i branschen. Genom att fokusera på fast pris och automatiserade egenutvecklade processer har Wint lyckats tredubbla sin omsättning på bara några år.

För fem år sedan var ungefär 70 procent av de anställda på Wint ekonomer. I dag är den siffran cirka 40 procent. Wint har inte gjort sig av med några ekonomer utan i stället satsat på att växa med andra roller som utvecklare, testare, dataanalytiker, säljare, marknadsförare och medarbetare som jobbar med ”customer success”, alltså människor med service och bemötande som expertis. Allt fokus ligger på kundupplevelsen och att ge kunden mervärde samt att bygga en byrå som skapar möjligheter för medarbetarna.

Pingisbordet är den enda möbel som är kvar sedan gamla kontoret.
Kreativ kontorsmiljö.
Trygga medarbetare är målet.

− Många av våra medarbetare är unga och har inte ekonomisk bakgrund inom redovisning, men det är mycket duktiga människor och vår bransch behöver andra typer av människor nu än vad den traditionellt har gjort. Vi behöver både få in andra kompetenser och hitta duktiga personer inom redovisning, säger Daniel Johansson.

Under många år har det pratats om att redovisningskonsultens roll håller på att förändras, från att jobba med ren redovisning till att bli rådgivare, och att revisorn sedan revisionsplikten förändrades för drygt tio år sedan måste ta en mer säljande roll.

− Vi som jobbar i den här branschen måste vara proaktiva i stället för reaktiva. Vi måste fånga upp signalerna från kunderna och lösa deras problem redan innan de vet att de har problem. Det är så vi skapar mervärde för kunderna och ger den bästa servicen, säger Daniel Johansson.

När branschens attraktionskraft diskuteras är en av utmaningarna just att locka till sig unga och att få dem att vilja stanna. För Daniel Johansson och Wint handlar en del av det om att visa på att det finns andra sätt att arbeta, och det har varit drivkraft till att bygga Wint som det bolag det är i dag.

− Många av oss som är här har en bakgrund på någon av de större byråerna. Att jobba där är något helt annat. Här har vi korta beslutsvägar och stort fokus på självledarskap. I stället för att ha massa policydokument så lever vi så som vi vill vara. Om någon frågar hur många dagar i veckan vi ska vara på kontoret så vill jag vända på det och fråga: Hur viktigt är det att vara på kontoret?, säger Daniel Johansson.

Kineum är ett nytt kontorshus i stadsdelen Gårda i Göteborg.

Men mycket självledarskap ställer också krav på ledarskapet i övrigt, att skapa en kultur där medarbetarna känner sig trygga och där de vet att det är okej att göra misstag. Daniel Johansson beskriver det som att misstag är en del av lärandet och att det inte går att nå framgång utan att våga göra fel.

− Det är inte hjärnkirurgi vi håller på med. I stället för att gå runt och vara rädd för att göra fel måste man våga testa. Det värsta du kan ha är personal som inte vågar ta beslut. Hos oss ska du inte behöva känna att du behöver fråga om allting, det är först då vi har kommit riktigt långt i transformationen.

Arbetet på Wint är helt digitaliserat och automatiserat och i stället för att individen är varumärket är det Wint som byrå som ska attrahera kunden. Därför jobbar inga medarbetare med egna kunder och genom en hög grad automation i arbetet har många av flaskhalsarna arbetats bort. Alla processer mäts och utifrån trafikljusprincipen, där det kan visa rött, gult eller grönt väljs vad som behöver satsas på.

− Genom att skapa tid och utrymme kan vi fokusera på att göra rätt saker, och det är alltid på personal- och kundsidan som man måste börja. Det handlar om att ha ett servicetänk i grunden och man måste också vara beredd att investera tid för att göra en sådan här resa som vi har gjort. Visst kostar det i början, men uppsidan är väl värd investeringen, säger Daniel Johansson.

 

Läs även

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare