Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.08.13

Kryptovalutor – hur ska de redovisas?

Kryptovalutor ska namnet till trots inte ses som en valuta, och således inte klassificeras som kassa-bank i redovisningen. Beroende på övriga omständigheter bör kryptovalutor i stället klassificeras som antingen varulager, immateriell tillgång eller finansiellt instrument.

text:

Dan Håfström

I takt med att kryptovalutor som Bitcoin, Ethereum med flera har blivit alltmer populära som investeringsalternativ och betalningsmedel uppstår allt oftare frågan om hur kryptovalutor ska hanteras i företagets redovisning. Christian Stralström, redovisningsspecialist på PwC, och ledamot av Bokföringsnämnden, menar att kryptovalutorna inte ska anses vara en valuta.  

–  Det är förståeligt att kryptovaluta kan uppfattas som en valuta, på grund av namnet, men också för att man i vissa sammanhang kan använda dem som betalningsmedel. Men definitionen av en valuta är ju bland annat att ska det finnas en stat eller någon annan institution som backar upp valutan genom att övervaka kursen, säkerställa handel och säkerställa tillgång på pengar. Men kryptovalutorna saknar allt detta och uppfyller därför inte kriterierna för att ses som en valuta, säger Christian Stralström. 

Christan Stralström

 Den redovisningstekniska konsekvensen av att kryptovalutor inte kan anses vara en valuta blir att de inte kan redovisas som kassa-bank och därmed även påverkar det värde som redovisas i redovisningen. Christan Stralström anser att övriga omständigheter avgör vilken klassificering kryptovalutor får i redovisningen.  

– Det blir en tolkning, men under vissa omständigheter kan kryptovalutor anses vara varulager. Det skulle det till exempel vara om företaget ägnar sig åt mining, alltså att de själva skapar mer av en specifik kryptovaluta och då får betalt i samma kryptovaluta som tack för att företaget bidrar till den här kryptovalutans system. Och om syftet med miningen är att omsätta kryptovaluta som en vanlig tillgång, då överensstämmer det väl med definitionen av varulager, säger Christian Stralström.  

Kryptovalutor kan också under vissa omständigheter anses vara en immateriell tillgång.  

– Om ett företag till exempel har minat fram kryptovaluta, men utan avsikt att omsätta den i sin vanliga verksamhet, utan snarare med syftet att behålla den, kan kryptovalutan klassificeras som en immateriell tillgång, säger Christan Stralström.  

Bokföringsnämnden har övervägt att komma med särskilda riktlinjer vad gäller kryptovalutor, men har ännu inte gjort det. Däremot har nämnden låtit KPMG göra en rapport om kryptotillgångar. Enligt rapporten så är det möjligt att redovisa kryptovalutor i enlighet med nuvarande regelverk. Klassificeringen bedöms kunna göras i enlighet med K3 och K2 enligt följande:  

  • Råvarulika virtuella tillgångar bedöms kunna klassificeras som varulager eller immateriella tillgångar.  
  • Värdepapperslika virtuella tillgångar bedöms kunna klassificeras som varulager, finansiella instrument (tillgångar i K2) eller immateriella tillgångar.  
  • Valutalika virtuella tillgångar (stablecoins) bedöms kunna klassificeras som finansiella instrument (tillgångar i K2) eller immateriella tillgångar.  

Läs mer:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare