Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2022.03.14

Krigets påverkan på näringslivet under lupp

Kriget i Ukraina och sanktionerna mot Ryssland och Belarus behöver noga analyseras. Det menar regeringen som ger Tillväxtverket i uppdrag att undersöka effekterna för svenskt näringsliv.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Tillväxtverket ska analysera krigets och sanktionernas påverkan för svenskt näringsliv på kort och medellång sikt. Det framgår av ett pressmeddelande från regeringen.

Handelsflöden, effekter av ändrade priser samt störningar på både insatser och efterfrågan på marknaderna ska belysas. Dessutom ska Tillväxtverket följa konsekvenserna på samhällsekonomin.

– Sveriges åtgärder mot Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina spänner över tre områden, sanktioner mot Ryssland, stöd till Ukraina och att stärka Sverige. Uppdraget till Tillväxtanalys syftar till att ge regeringen ett viktigt beslutsunderlag för arbetet med att föreslå åtgärder för att stärka Sverige, svensk ekonomi och svenskt näringsliv, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson på regeringens webb.

Hans Peter Larsson, auktoriserad skatterådgivare och skatteansvarig på FAR, menar att revisorer och rådgivare har en självklar koll på frågan.

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavson

– Revisorer och rådgivare ser ju mycket på mikronivån hur företag påverkas i form av exempelvis planer och investeringar. Pandemin och kriget i vår närhet bidrar till ökad osäkerhet och därmed försiktighet under viss period, säger Hans Peter Larsson till Balans, och fortsätter:

– Det ökar också vikten av buffertar och marginaler i verksamheter, leder till lägre värderingar genom PE-tal samt slår mot kapitalanskaffning. Detta kan komma att bli argument för sänkta kapitalskatter av olika slag.

Av pressmeddelandet framgår att Tillväxtverket ska återkoppla löpande till Regeringskansliet.

 

Läs mer om ämnet:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare