Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Carl Frostgård, CPO Oxceed
Yrkesvardag

2023.10.06

Kraftig omsättningsökning för redovisningsbranschen enligt ny rapport

Redovisningsbranschen har hittills stått emot lågkonjunkturen bra. En rapport från företaget Oxceed visar på en omsättningsökning med elva procent sedan januari 2022.

text:

Cajsa Wiklund

Företaget Oxceed har tagit tempen på redovisningsbranschen vad gäller tillväxttrender och kostnadsanalyser de första två kvartalen i år och jämfört med hur det såg ut samma period 2022. Av rapporten, där bokföringsdata från mer än 100 redovisningsbyråer sammanställts och analyserats, framgår att läget för redovisningsbranschen är stabilt trots lågkonjunktur.

Ekonomisk expertis extra viktigt i osäkra tider

Under årets två första kvartal syns en omsättningsökning med elva procent sedan januari 2022. Något som Carl Frostgård, CPO på Oxceed ser som anmärkningsvärt.

− Siffrorna visar på att branschen har stått emot lågkonjunkturens påverkan och fortsatt att växa i jämförelse med förra året. Det kan bero på att landets företag i allt högre grad söker hjälp med sin ekonomi i mer osäkra tider. Det har blivit ännu viktigare med kontroll över intäkter och kostnader samt finansiell rådgivning, säger Carl Frostgård i ett pressmeddelande.

Effektiviteten ökar – byråerna håller sig stabila

Kostnaderna för branschen har överlag ökat något, troligtvis på grund av inflation, men ligger stabilt. Däremot har personalkostnaderna i stället minskat med två procent. Detta i kombination med omsättningsutvecklingen, tyder enligt rapporten på en ökad effektivitet hos landets redovisningsbyråer.

− Vi ser en tendens att byråer som har högre omsättning per person också har ett högre resultat. Byråer som lägger upp emot och över 70 procent av omsättningen på personalkostnader har problem med lönsamheten, säger Carl Frostgård i pressmeddelandet.

utgiven av

Ansvarig utgivare