Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.03.31

Kraftig ökning av erinringar mot revisorer

Revisorsinspektionen fattade beslut om erinran i 28 fall under 2022, en kraftig ökning från de 15 erinringar som myndigheten fattade beslut om under 2021. Det framgår av en sammanställning från myndigheten.

text:

Björn Dickson

Anna-Karin Brusk Rönnqvist, chefsrevisor på Revisorsinspektionen, förklarar varför antalet erinringar har ökat kraftigt:

– Under de senaste åren har det varit betydligt fler ärenden om granskning av bolags ansökningar om omställningsstöd. Påföljden i dessa ärenden har typiskt sett varit en erinran.

Att det har det varit betydligt fler ärenden om granskning av bolags ansökningar om omställningsstöd är relaterat till pandemin.

Anna-Karin Brusk Rönnqvist. Foto: Dan Sjunnesson, Studio CA

I årsredovisningen för 2021 skriver Revisorsinspektionen att bara 1,5 procent av den totala revisorskåren tilldelades en disciplinär åtgärd under det året. Myndigheten skrev: ”Andelen, som ligger på ungefär samma nivå år från år, kan inte leda till annan slutsats än att revisionskvaliteten i Sverige överlag är god.”

Ett godkännande upphävt

Under 2022 har Revisorsinspektionen avgjort 86 tillsynsärenden, att jämföra med 82 ärenden under 2021. Under 2022 var det 40 ärenden som skrevs av. Under 2021 var antalet 52.

I ett av tillsynsärendena under 2022 upphävdes en revisors godkännande. Under 2021 upphävdes tre godkännanden.

Myndigheten fattade beslut om att utdela 17 varningar under 2022, att jämföra med 27 varningar under 2021.

Under 2022 utnyttjade myndigheten att förena en varning med sanktionsavgift tre gånger, lika många gånger som under 2021.

I årsredovisningen för 2021 skriver myndigheten att sanktionsavgiften vid bristande revisionskvalitet normalt bestäms till 40 000 kronor.

Vad är det mest anmärkningsvärda i den senaste sammanställningen?

– Vi ser inget som särskilt anmärkningsvärt, säger Anna-Karin Brusk Rönnqvist.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare