Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Mathias Arvidsson, VD KPMG.
Karriär

2024.03.15

KPMG: ”Vi ska ha kandidater av båda könen”

KPMG ökar andelen kvinnliga delägare med två procentenheter och lämnar jumboplatsen från förra året. Tydliga successionsplaner ska hjälpa byrån att nå målet om minst hälften kvinnor i invalet, säger VD Mathias Arvidsson.

text:

Rakel Lennartsson

Även om KPMG ökat andelen kvinnliga delägare med två procentenheter och når 27 procent kvinnor bland delägarna, har byrån ännu inte hämtat upp hela tappet från förra året.  

– Vi rör oss på en skala, jag är inte nöjd förrän vi har en jämställd grupp, säger VD Mathias Arvidsson. 

Trots hans uttalade vilja att accelerera jämställdhetsarbetet, ser han inte att det finns någon genväg för att öka andelen kvinnor. Det är alltid profilerna på dem som är redo att gå in i rollen som delägare som avgör vem som väljs, förklarar han. 

– Med det sagt är det viktigt att vi har personer med rätt profil av båda könen.  

Därför arbetar företaget med successionsplaner på alla nivåer i organisationen, från företagsledning till linjechefer. Målet är att det alltid ska finnas ett kvinnligt och ett manligt alternativ till alla roller.  

– Vi vill inte hamna i en situation där vi inte har någon kvinnlig kandidat. 

I år ökade andelen kvinnor bland delägarna i KPMG, trots att de bara utgjorde 25 procent av invalet. Det beror bland annat på att männen dominerar i generationen som nu går i pension.  

När det fylls på med fler kvinnor samtidigt som fler män lämnar har jämställdheten potential att öka snabbare. Det faktiska ägandet släpar dock efter något. Hos KPMG exempelvis består delägarkretsen till 27 procent av kvinnor, men de äger bara drygt 22 procent av aktierna i byrån.  

– Vi tror att ägarandelen kommer att återspegla könsfördelningen i takt med att jämställdheten ökar, och vi ser att ägarandelen hos våra kvinnliga delägare har ökat konsekvent de senaste fem åren, säger Mathias Arvidsson.  

På ett generellt plan tror han att faktorer som ökar chansen att kvinnor stannar och gör karriär på KPMG är sådant som är viktigt för alla medarbetare. Det handlar om att erbjuda en arbetsmiljö och karriärvägar som gör det möjligt att fortsätta på byrån oavsett livssituation. 

– Ju längre vi kommer med jämställdheten, desto bättre blir det för alla.


Läs också:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare