Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karriär

2023.05.12

KPMG: ”Vi ska accelerera vårt arbete”

Mathias Arvidsson, ny VD för KPMG, kommenterar Balans jämställdhetsundersökning 2023. Han vill arbeta mer proaktivt för att få fler kvinnor att nå hela vägen till delägarskap.

text:

Dan Håfström

KPMG är den storbyrå som har lägst andel kvinnliga delägare och styrelsemedlemmar. Vad säger du om era siffror? 

– Vi är inte nöjda. Som vår data visar så är andelen kvinnliga representanter i såväl ledning som delägare inte alls på de nivåer vi vill se och tror att vi behöver för att vara ett företag i framkant. Vi har ett ansvar att säkerställa en mer jämställd och balanserad nivå av män och kvinnor inom främst våra delägare och inom vår styrelse och jag i min nya roll som VD ser fram emot att arbeta mer fokuserat på detta för att bryta denna trend och bidra till en förändring. Jag är själv pappa till två döttrar och ser det som en självklarhet att män och kvinnor ska ha samma möjligheter i yrkeslivet. Vi strävar efter en inkluderande miljö där alla känner sig välkomna.

Mathias Arvidsson. Foto: Emma Grann

Varför är det fortfarande inte jämställt när det gäller andel delägare? 

– Jag tror att detta är en konsekvens av att vi inte tillräckligt proaktivt och över tid har arbetat med frågan. Vi ser att vi behöver göra mer för att redan i ett rekryteringsstadie säkerställa att vi proaktivt arbetar med frågorna kring jämställdhet, inkludering och mångfald för att fler kvinnor ska vilja stanna hos oss och göra karriär hela vägen upp till partner. Det vi rent konkret kommer göra för att påverka detta är att fortsätta utveckla våra partnerprogram och successionsprogram, vi kommer att analysera resultaten från våra medarbetarundersökningar mer noggrant för att kunna förutse och förebygga anledningar till att duktiga kvinnor väljer att söka sig vidare. Jag vill även se att vi blir bättre på att lyfta våra kvinnliga kollegor som de förebilder de är i fler sammanhang. 

Varför är jämställdhet viktigt?

– Det finns flera studier som bland annat visar att börsbolag med jämställda styrelser går bättre än de som inte har det. Men utifrån vårt perspektiv handlar det om hållbarhet – vi pratar mycket om hållbarhet utifrån ett tjänste- och rådgivningsperspektiv. Men att visa på att vi som företag även har fokus på frågor om jämställdhet, mångfald och inkludering är också ett hållbarhetsarbete, där vi vill spegla ett samhälle där våra medarbetare har samma förutsättningar. Vi tror på mångfald. Att vi tillsammans levererar bättre resultat, blir mer kreativa och säkerställer att kunden får det som behövs. Dessutom har vi roligare tillsammans. 

Har ni konkreta mål vad gäller jämställdhet? Inom vilken tidsram ska målen nås?

– Min målbild är att bidra till ett KPMG där vi är jämställda inom alla kategorier. Vi vill inte låsa in oss kring en exakt siffra, utan målet är balans och jag kommer aktivt accelerera detta arbete nu. Det är en prioriterad fråga för mig som VD. 

Något annat om jämställdhet som du vill lyfta?

– Vi har fantastiska förebilder idag inom KPMG och jag vill bygga vidare på den fina kultur vi har. Vi har bland annat en arbetsgrupp som fokuserar på frågor kring mångfald och inkludering som hjälper oss att driva dessa frågor. Bland annat genomför de dilemmadiskussioner med verksamheten för att ständigt påtala frågan och aktualisera ämnet. 

 

Läs även:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare