Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2023.01.20

KPMG startar rundabordssamtal

Olika företag möts för att hitta smarta lösningar på gemensamma problem. Sådana rundabordssamtal är en form för rådgivning som KPMG nu inför. Först ut som ämne för samtalen är den nya minimiskatten.

I slutet av januari kommer regeringen med ett lagförslag om den nya minimiskatten för storföretag. Skatten ska vara ett faktum från den 1 januari 2024.

”Vi ser ett stort intresse och om intresset håller i sig fortsätter vi med rundabordssamtalen”, säger Peter Nilsson på KPMG. Foto: KPMG

– Det handlar om nya och komplicerade skatteregler. Det är den sortens branschgemensamma problem som lämpar sig väl för rundabordssamtal där företagen lär av varandra under vår ledning, säger Peter Nilsson, skatterådgivare med inriktning på inkomstbeskattning av små och stora företag på KPMG.

Första omgång

Tillsammans med Maria Barenfeld, skattespecialist inom svensk och internationell företagsbeskattning på KPMG, leder han rundabordssamtalen. En första omgång med rundabordssamtal hölls i december.

Idén kommer från KPMG i Danmark.

– Där har det fallit väl ut, vi ser ett stort intresse i Sverige och om intresset håller i sig fortsätter vi med rundabordssamtalen.
Peter Nilsson säger att rundabordssamtalen inte ska ses som studiecirklar eller workshoppar. I rundabordssamtal arbetar man mer effektivt, enligt Peter Nilsson.

– Vi arbetar målinriktat för att hitta kreativa lösningar på branschgemensamma problem. På så vis sparar man både tid och pengar, det är den största fördelen när man tillsammans hittar svar på komplicerade frågor.

Konkurrerande företag

En nackdel med rundabordssamtal skulle kunna vara att konkurrerande företag tvekar att dela med sig av tankar och idéer, av rädsla för att röja företagshemligheter.

– Men det kan man lösa genom att inte samla konkurrerande företag runt samma bord, det här blir inte något problem om det till exempel handlar om ett industriföretag och ett tjänsteföretag. Men framför allt kommer man långt med vanligt sunt förnuft, säger Peter Nilsson.

KPMG räknar med att hålla fyra rundabordssamtal under 2023. Varje träff tar två–tre timmar, sammanlagt handlar det om en arbetsdag.

Träffarna hålls på KPMG:s kontor i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR och Auktoriserad skatterådgivare FAR, välkomnar initiativet med rundabordssamtal Han säger i en kommentar:

– Det här är innovativt och det visar värdet av att tillsammans lösa de utmaningar som alla nu ställs inför.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare