Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2021.09.24

Korttidsstödet utvärderas

Regeringen har tillsatt en kommitté som ska se över korttidsstödet, en stödåtgärd som varit en av regeringens viktigaste för att lindra de ekonomiska effekterna av pandemin.

I kommittédirektivet konstateras att regelverket har tillämpats för första gången och i en större omfattning än vad man kunnat förutse när lagstiftningen togs fram.

Nu ska stödet ses över och bland annat ska kommittén utvärdera vilken betydelse det haft, ta ställning till om det fortsättningsvis ska finnas två parallella system för stöd vid korttidsarbete och analysera om regelverket kan förenklas och göras mer flexibelt.

Den del av uppdraget som handlar om att utvärdera betydelsen för att lindra effekterna ska redovisas i ett delbetänkande 31 maj 2022 medan uppdraget i övrigt ska redovisas senast 30 november 2022.

utgiven av

Ansvarig utgivare