Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.06.02

Kontroversiellt förslag på remiss

Ett förslag från IASB är ute på remiss. I en debattartikel uppmanar FAR:s strategigrupp för redovisning FAR:s medlemmar att ta chansen att påverka det omdiskuterade förslaget.

IASB föreslår genomgripande reglering av redovisning av koncerninterna förvärv och andra överföringar av verksamheter mellan parter som står under ett bestämmande inflytande från en och samma part.

Syftet är att skapa enhetlig redovisning på ett område som hittills varit oreglerat inom IFRS.

I en debattartikel publicerad på, uppmanar FAR:s strategigrupp för redovisning FAR-medlemmarna att framföra sina åsikter till IASB.

”Förslaget är kontroversiellt” skriver FAR:s strategigrupp och framhåller att det finns goda möjligheter att påverka förslaget då det fortfarande är tidigt i processen och remisstiden går ut 1 september i år.

”IASB:s förslag på normer för redovisning av rörelseförvärv under common control kan få genomgripande konsekvenser, främst genom att hos köpande bolag kräva användning av bokförda värden från respektive överlåten rörelse och genom att förbjuda koncernredovisning med historik från de dotterbolag som övertagits genom common control-transaktionen.” skriver FAR:s strategigrupp.

Gruppen konstaterar att den som väljer att svara på remissen inte behöver svara på alla frågor som IASB ställer, utan att det går bra att välja att övergripande kommentera förslaget och eventuellt endast svara på ett urval av relevanta frågor.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare