Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Debatt

2020.06.01

Koncernbidrag lättar företagens bördor

Tillväxtverket meddelade nyligen att koncernbidrag inte är förenligt med att få stöd för korttidsarbete. Koncernbidrag bör tvärtom tillåtas om inte särskilda skäl talar emot, skriver Johan Rippe, ordförande i FAR och Karin Apelman, generalsekreterare och VD FAR.

text:

Johan Rippe & Karin Apelman

”We are family. All my brothers and sisters and me.” Många minns refrängen till den gamla rockdängan. Den passar väl in i dessa coronatider. Häromdagen kom beskedet från Tillväxtverket att verket anser att koncernbidrag rimligen inte kan anses förenligt med att erhålla stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverkets besked har fått mängder av företagare att höra av sig till oss och de är desperata. Beskedet kom närmast som en blixt från klar himmel. Fram till 14 maj hade redan över 50 000 företag beviljats preliminärt stöd som omfattar knappt 500 000 anställda. Ansökningarna strömmar in. Stödet är en av regeringens viktigaste åtgärder under denna kris.

FAR tycker att detta besked är fel. Koncernbidrag bör tvärtom tillåtas om inte särskilda skäl talar emot. Då vet företag och rådgivare vad som gäller och rättssäkerheten höjs.

Koncernbidrag lämnas mellan företag inom en svensk koncern för att bolagen ska kunna stötta varandra och koncerner ska kunna stå starkare. Principen inom svensk beskattning är att om ett bolag i en koncern går plus och ett annat minus så kan resultatet jämnas ut. Att verksamheter ligger i olika bolag beror på väl erkända skäl, såväl allmänt affärsmässiga som att sprida risker. Företag måste helt enkelt kunna stötta varandra genom koncernbidrag, we are family. Systerbolag som gör stora förluster måste kunna få koncernbidrag för att överleva. Denna ordning är väl etablerad i Sverige.

Precis som man inom en familj stöttar och hjälper varandra när oturen är framme måste företag inom en koncern, en ”företagarfamilj”, alltjämt kunna göra det på ett enkelt sätt. Om en koncern totalt sett är i kris måste ju rimligen ett bolag som går dåligt få hjälpa ett annat koncernbolag som är i ännu sämre situation med ett koncernbidrag.

Dessa band klipper nu Tillväxtverket. Att så ska ske kan inte vara politikens avsikt. Tvärtom. De har snarast inte tänkt igenom frågan. Bakgrunden behöver därför kort erinras om för att komma framåt.

När regeringen i slutet av mars presenterade sitt förslag om korttidsstöd så kompletterades detta i finansutskottet, innan beslutet i riksdagen, med upplysningen i betänkandet att stöd inte ska lämnas om ”utdelningar eller andra liknande utbetalningar gjordes”. Ingen vägledning kommunicerades. FAR ställde dagen efter tillsammans med Företagarna frågan till utskottet vad som avsågs? Vi frågade uttryckligen om koncernbidrag. Svaret vi fick var att vi inte skulle få något svar. Frågan hänvisades till Tillväxtverket som tillämpande myndighet. På sin hemsida tolkade verket detta som att ”större utdelningar” inte var förenligt med stödet. När frågan följts upp har hänvisats till den interna utredning som nu kommit med sin slutsats.

Kraven har varit höga på Tillväxtverket. Arbetet ska gå snabbt, det ska bli rätt och beslut ska kunna fattas digitalt. Vi inser utmaningen i detta.

Likafullt har FAR två uppfattningar. Dessa får inte tummas på ens under rådande covid-19-situation. Vi vill se klara och tydliga regler så att företag och rådgivare förstår vad som gäller. Därtill måste regler vara ekonomiskt rationella och konkurrenskraftiga, för att bättre ta oss genom denna kris. I den nu aktuella frågan bör koncernbidrag normalt tillåtas. Tala sedan om när sådana inte är ok! Detta skulle exempelvis kunna vara att man inte ska kunna få stöd samtidigt som man ger koncernbidrag till ett av privatpersoner ägt holdingbolag. Bekräfta att koncernbidrag som lämnas till en dotter för att täcka dess förluster inte diskvalificerar mamman från stöd. Bekräfta att koncernbidrag till förälder eller syskon för att utjämna skatten är ok om mottagaren betalar tillbaka ett belopp motsvarande bidraget efter skatt. Det är en enkel win-win för familjen.

Koncernbidrag handlar idag till mycket stor del om att säkerställa och ta ansvar för kapital och likviditet i bolagen i koncernen. Försvinner denna möjlighet riskerar mer stöd behövas. We are family! Det handlar om att bejaka att man inom en koncern använder koncernbidrag för att rädda jobb och verksamheter som annars förloras. Detta är ingen ideologisk fråga utan det handlar om att hjälpa svenskt näringsliv att undvika onödiga konkurser. Tänk om!

 

Debattartikeln har även publicerats på Dagens Industri och far.se.

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

!

Delta i debatten!

Ring 08 506 112 49 eller skicka ett mejl till .

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare