I annonssamarbete med
Post banner
100% byrå

Kom i gång med fastpris – så gör ni

Som redovisningskonsult har du hört det förut. Att fasta priser för redovisningsbyråns tjänster är det bästa för både byrån och kunderna. Här går vi igenom varför ni bör se över byråns prismodell och hur ni kan komma i gång med fastpris.

Hur redovisningsbyråer ska ta betalt för löpande redovisning när smarta mjukvaror kan sköta det mesta på ett snabbt, tryggt och säkert sätt har varit en viktig fråga för branschen i många år. Fastpris – när man tar betalt för det värde man skapar för kunden, i stället för tiden man lägger ner – är det givna svaret.

Medför trygghet

För byråns klienter medför fasta priser att de vet hur mycket de ska betala varje månad. Och för byrån innebär det en smidigare fakturering, bättre koll på intäkterna och att man enklare kan räkna på investeringar. Förutsägbarhet och trygghet är alltså starka skäl för fastpris.

Mer kvalificerad rådgivning

Men fasta priser är också en viktig pusselbit för att skapa kundvärde i den digitala eran. Smarta system gör att konsulter kan lägga mindre tid på löpande bokföring och redovisning – och mer tid på kvalificerad rådgivning till klienterna, deras bolag och affärer. Det ger tajtare samarbeten och större fokus på relationer, klienternas företag och hur man kan växa tillsammans.

Ökad lönsamhet

Samtidigt, när fler manuella arbetsmoment automatiseras, minskar antalet debiterbara timmar. Fasta priser på byråns tjänster är då ett sätt att säkra intäkterna och lönsamheten. Och med en relevant paketering av tjänsterna behöver man inte heller gå ner i pris. På sikt, när man har växlat över till mer kvalificerad rådgivning och fått närmare samarbeten, är klienterna dessutom beredda att betala mer för byråns tjänster.

Nöjda medarbetare

Mer tid till kloka råd och smarta paketeringar ger alltså nöjdare kunder. Nöjdare kunder ger sin tur nöjdare konsulter, som tycker att det är kul att jobba modernt med rådgivning i centrum, utvecklas på jobbet och ta nästa steg tillsammans med kunderna.

Är du arbetsgivare är det här en lika viktig aspekt. För konkurrensen om talanger och rätt kompetens är stenhård och att vara en attraktiv arbetsgivare är viktigare än någonsin.

Så här kommer ni i gång med fastpris:

  1. Jobba 100 procent digitalt med automatiserade arbetsflöden. Det skapar utrymme för att göra nödvändiga förändringar.
  2. Gå igenom byråns tjänster och fundera noggrant igenom hur de ska paketeras. Kolla hur andra byråer gör.
  3. Börja med att sätta ett pris för de vanligaste och återkommande tjänsterna, som till exempel löpande bokföring, återrapportering och årsbokslut.
  4. Sätt ett annat (högre pris) för de mer kvalificerade rådgivningstjänsterna. Våga ta betalt för kundvärdet!
  5. Börja med att tillämpa fastpris på några av kunderna – då kan du testa om prismodellen håller och optimera om det behövs.
  6. Gör fastpris till default för nya kunder. Att ställa om i efterhand är alltid jobbigare.
  7. Kolla hur mycket ni fakturerar kunden i snitt per månad – testa om det är en rimlig nivå för ett fast månadspris. Undersök om kunderna är beredda att betala och vad byrån har för marginaler
  8. Kommunicera med kunderna – berätta varför ni på byrån gör det här, vad de får ut av det och vad som ingår och inte ingår i leveransen.
  9. Det som passar andra byråer kanske inte passar er – våga pröva er fram. Läskigt och utvecklande på samma gång!

I Fortnox kan du få en sömlös och 100% digital process från ax till limpa.

utgiven av

Ansvarig utgivare