Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.07.27

Koldioxidtull för import till EU

EU har beslutat att införa CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) som i praktiken är en koldioxidtull på importer till EU av vissa koldioxidintensiva varor. CBAM kommer sannolikt även att påverka arbetet för skatterådgivare och öka behovet av hållbarhetsexperter.

text:

Dan Håfström

I maj 2023 beslutade EU införa CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). CBAM innebär i praktiken att en koldioxidtull införs på vissa importerade varor till EU som är koldioxidintensiva. De varor som omfattas är aluminium, järn och stål, cement, gödselmedel, elektricitet, väte, vissa prekursorer samt ett begränsat antal produkter i senare led. Syftet med CBAM är att motverka koldioxidläckage, alltså att företag flyttar sin produktion till länder utanför EU med mindre stränga klimatregler. Genom att införa koldioxidtullen blir det ekonomiskt mindre fördelaktigt att importera varor som bidrar till höga koldioxidutsläpp. CBAM syftar också till att ge incitament till aktörer utanför EU att minska sina utsläpp och skapa ett mer rättvist förhållande mellan EU-produktion som redan omfattas av strikta klimatkrav och produktion i tredje land. Sebastian Carbonari, Manager och klimatexpert på PwC, är positiv till det nya regelverket.  

– Det är en innovation att EU inför en klimatåtgärd som på ett så tydligt sätt främjar minskade utsläpp i både EU och hos våra handelspartners. Med CBAM bryter EU ny mark, säger Sebastian Carbonari.  

Sebastian Carboari

 
CBAM kommer sannolikt få tydliga effekter även för revisions- rådgivnings- och redovisningsbranschen.  

– Det kommer ställas krav på kartläggning och beräkning av utsläpp från de här importerade varorna och skatteexperter och hållbarhetsexperter kommer bli berörda givet den tydliga kopplingen till tull och skattefrågor. Och sen är ju själva förordningen i sig inte helt okomplicerad i sin utformning, så branschen kommer även att behöva bistå sina kunder med generell regulatorisk vägledning, säger Sebastian Carbonari.  
 
Införandet av CBAM kommer att ske stegvis med start redan i oktober 2023. I början kommer det att handla om rapportering av utsläpp från importerade varor. Från och med 2026 kommer det att finnas krav på CBAM-certifikat. De aktörer som importerar de omfattade varorna kommer då att behöva ha information och data om mängden importerade varor samt deras direkta och indirekta utsläpp för att kunna rapportera korrekta uppgifter och betala rätt avgift. 

– Det ska bli oerhört spännande att se vilka effekter CBAM får. Min förhoppning är att det blir en kraftfull klimatåtgärd som motiverar företag inom EU att samarbeta med sina leverantörer utanför EU och tillsammans göra allt de kan för att få ner sina koldioxidutsläpp, säger Sebastian Carbonari. 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare