Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Per Wallentin.
Foto: Knowit
Yrkesvardag

2020.10.12

Knowit slutade räkna – fick fart på jämställdhetsarbetet

text:

Rakel Lennartsson

För fyra år sedan började it-konsultbolaget Knowit ett mer strukturerat arbetet för ökad jämställdhet. I dag har andelen kvinnor minst fördubblats på samtliga mätpunkter. Hemligheten? Man slutade räkna och började fokusera på innehållet i stället.

– Vi bestämde oss för inte fokusera på the number game utan bara fokusera på kulturen i stället. Det vill säga jämställdhet utifrån kultur i stället för numerär, säger Per Wallentin, VD för Knowit.

Andra premisser för Knowits jämställdhetssatsning var att alla åtgärder skulle baseras på vetenskaplig grund och projektet skulle inte begränsas till en ettårig satsning utan pågå långsiktigt.

Resultatet är över förväntan. Knowit är inte bara jämställt i dag. It-bolaget har tack vare sitt arbete med kulturen fått lättare att rekrytera, vilket gör att man växt snabbare. Dessutom trivs medarbetarna bättre och personalomsättningen är lägre.

Knowits VD Per Wallentin är en av flera talare på WizWomen Summit 2020. Tvärtomtrenden är genomgående i de berättelser som talarna vid årets WizWomen Summit delar med sig av. Även på advokatbyrån Delphi har man, precis som på Knowit, provat det omvända mentorskapet: En senior man tilldelas en ung kvinna som mentor.

Agnes Hammarstrand är advokat och delägare på Delphi. Hon menar att man tidigare alltför ofta lagt problemet hos kvinnorna, de ska coachas för att ändra på sig, när det kanske är kvinnornas förutsättningar som ska förändras. Eller männens.

Tone Myhre-Jensen, managing partner på Cederquist berättar om advokatbyråns radikala grepp för att uppnå en mer jämlik spelplan för män och kvinnor.

Cederquist beslutade sig för att toppa upp de anställdas föräldraförsäkring så att full lön utgår fastän man är hemma med barn. Men bara om man är hemma minst sex månader och max nio. Sedan dess har kvinnorna och männen betydligt jämnare uttag och hela diskussionen om att kombinera karriär med familj blir inte bara en kvinnofråga.

Knowits VD Per Wallentin vittnar dessutom om dynamiska effekter. Han använder inte ordet, men vad det handlar om är att insikterna från jämställdhetsarbetet spiller över på andra områden. Plötsligt är man bättre på felsökning och på att sätta ord på sina egna svårigheter.

– 90–95 procent av gångerna som ett IT-projekt inte fungerar beror det på bristande förståelse för människors behov. På grund av jämställdhetsarbetet är det större chans att vi kommer till pudelns kärna och öppnar upp om oss själva och pratar om svåra frågor, säger Per Wallentin.

Läs mer om jämställdhet

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare