Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
– Företagsledarnas svar visar på en förändrad syn på tillväxt, säger Sofia Götmar-Blomstedt, VD PwC Sverige.
Foto: PwC
Yrkesvardag

2024.01.24

Klimatet får VD:ar att acceptera sänkt vinst

Fyra av tio företagsledare i världen och i Sverige kan acceptera en lägre avkastning för att kunna göra klimatvänliga investeringar, enligt CEO Survey, en global VD-undersökning från PwC. – Det här visar på en ny syn på tillväxt som också inkluderar samhällets långsiktigt hållbara framtid, säger Sofia Götmar-Blomstedt, VD för PwC Sverige.

text:

Björn Dickson

Även bland svenska VD:ar är det fyra av tio som har svarat ja på frågan om de kan acceptera en lägre avkastning på klimatvänliga investeringar. De svenska VD:arna utmärker sig dock för att de är villiga att acceptera större vinstsänkningar.

–  Bland dem som kan tänka sig en lägre avkastning för klimatet svarar 55 procent av de svenska VD:arna att de kan tänka sig en avkastning som är mer än 4 procent lägre, jämfört med 40 procent av VD:arna globalt, säger Sofia Götmar-Blomstedt.

Kan PwC tänka sig lägre avkastning för klimatets skull?

– Näringslivet har en nyckelroll i klimatarbetet. Vi är övertygade om att insatser för hållbarhet kommer att innebära starkare affärer, och att det inte finns något motsatsförhållande mellan klimatarbete och ekonomiska resultat.

Vad är PwC:s kommentar om svenska företagsledares inställning i frågan?

– Företagsledarnas svar visar på en förändrad syn på tillväxt, som inkluderar en hållbar framtid vid sidan av den egna ekonomiska vinningen. Resultaten visar också att allt fler företagsledare ser behov av att ställa om sin verksamhet, och att det krävs nya former av investeringar och tankesätt för att vara relevant framöver.

Vilken roll kan rapportens resultat spela för FAR:s medlemmar?

– Den ger framför allt en bra indikation på vad näringslivet tänker om den närmaste framtiden. Till exempel svarar närmare hälften av alla företag att deras verksamhet måste ställa om inom de närmaste tio åren för att vara fortsatt relevant. Tillsammans med snabba skiftningar i konsumentbeteenden är teknikutvecklingen en av de viktigaste drivkrafterna. Rapporten ger vägledning till hur branschen kan stötta våra kunder i det arbetet.

 

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare