Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.08.11

Kickoff och personalfest – det här gäller

När sommaren går mot sitt slut och hösten närmar sig kommer också säsongen för kickoff eller konferens på många arbetsplatser. Det här gäller för interna kurser och personalfester och skatt.

text:

Björn Dickson

Pia Blank Thörnroos, skattejurist på Skatteverket, säger att det inte är några nyheter eller förändringar på gång när det gäller skatt i samband med kickoffer, personalfester och liknande. Men hon påminner: 

– En viktig sak som en del glömmer är att ha ett program för aktiviteterna. En annan sak som en del glömmer är att dokumentera syftet med arrangemanget. 

Pia Blank Thörnroos påpekar också att om sammankomsten inte uppfyller kraven för intern representation kan det bli aktuellt med förmånsbeskattning för de anställda, samtidigt som arbetsgivaren måste betala arbetsgivaravgifter för utgiven ersättning. 

En viktig sak som en del glömmer är att ha ett program för aktiviteterna. Det säger Pia Blank Thörnroos, skattejurist på Skatteverket. Foto: Jeanette Andersson

Tillfällig historia

Kickoffen eller kursen ska bara vara en tillfällig historia. Skatteverket skriver att för att reglerna om skatte- och avgiftsfri kost ska gälla krävs att det är fråga om sammankomster som är tillfälliga och kortvariga. Det får inte handla om arrangemang som upprepas varje eller varannan vecka och det får pågå i högst en vecka. Det innebär exempelvis att för att fri kost vid en intern utbildning ska vara skatte- och avgiftsfri får kursen pågå högst en vecka. Om den pågår längre än så ska hela kostförmånen beskattas, skriver Skatteverket i sin information. 

En vanlig kickoff eller personalfest berörs knappast eftersom sådana ju bara hålls någon gång om året och brukar vara i någon eller ett par dagar. 

Skatteverket skriver också att om en längre kurs delas upp och hålls vid flera tillfällen räknas varje fysiskt gemensamt möte under utbildningen som en sammankomst. Om deltagarna åker hem under helgen ska tiden före och efter helgen läggas ihop när man ska avgöra om sammankomsten är kortvarig. 

Skattefri mat

Att de anställda bjuds på mat vid intern representation räknas som en skattefri förmån. Hit räknas sådant som personalfester, interna kurser och kickoffer. Däremot räknas inte arbetsluncher som intern representation. 

Arbetsgivaren ska dokumentera kickoffen, konferensen eller personalfesten. Man ska redovisa i vilket sammanhang som konferensen eller festen har hållits. Vad var syftet? Vad innehöll arrangemanget? För vilka personalgrupper hölls det? 

Högst två personalfester per år 

Maximalt två personalfester om året är avdragsgilla. Hur stor eller liten arbetsplatsen är som ordnar personalfesten spelar ingen roll. Av Skatteverkets allmänna råd framgår det att avdragsrätt för personalfester och informationsmöten föreligger i princip oavsett omfattningen av den verksamhet som bedrivs och oavsett om informationen vänder sig mot en större eller mindre krets. 

Men det får inte bli alltför flott. Avdrag för utgifter för mat och dryck medges bara för förfriskningar och enklare förtäring. Gränsen ligger kring 60 kronor. 

För kringkostnader vid personalfester, till exempel lokalhyra och utgifter för underhållning, bör avdrag medges med 180 kronor per person, skriver Skatteverket. 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare