Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.01.11

Karenstiden för korttidsstödet slopas – det här gäller

Regeringen föreslår att karenstiden i lagen om stöd vid korttidsarbete tillfälligt slopas. Det här ska du tänka på i rådgivningen med din kund.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Den föreslagna ändringen innebär att arbetsgivare som har fått stöd för korttidsarbete under perioden mars 2020 – september 2021 kan beviljas stöd enligt ordinarie regler.

Med tanke på de nya restriktioner som infördes 10 januari är det ett välkommet beslut, menar man från FAR:s håll.

– De tillfälligt avskaffade karensreglerna är något våra medlemmars kunder får nytta av. Det FAR:s medlemmar ska tänka på är att det inte finns några krav på revisoryttrande med den här lagstiftningen. Det är aktuellt främst för den som har uppdrag att bistå med att upprätta ansökan, säger Sara Lissdaniels, auktoriserad revisor på FAR.

Sara Lissdaniels. Foto: Christian Gustavsson

Förslaget är ute på remiss. Det föreslås träda i kraft 1 april 2022 och prövas av Skatteverket. Det innebär att tidpunkterna för ansökan om preliminärt stöd, ansökan om förlängning och ansökan om avstämning, anpassas avseende stödperioder som inleds under december 2021.

Jämförelsemånaden ska vara november avseende stödperioder som inleds under perioden 1 december 2021–31 januari 2022.

– Om man vet med sig att man kommer att söka stödet så behöver man ingå avtal med sina anställda om korttidspermittering så att det finns på plats, säger Sara Lissdaniels.

– Något annat man kan tänka på i rådgivning med kunderna är beslut om värdeöverföringar. Om företaget gör en värdeöverföring under eller nära inpå stödperioden är det en stark indikation på att företaget inte har allvarliga ekonomiska svårigheter, fortsätter hon.

Det här innebär den tillfälligt slopade karenstiden vid korttidsstöd (i korthet):

  • Förslaget föreslås träda i kraft 1 april 2022 och upphör att gälla 31 december 2023.
  • För en stödmånad under perioden 1 december 2021–31 januari 2022 ska en ansökan om preliminärt stöd ha kommit in till Skatteverket senast sista april 2022.
  • Ärenden som har inletts hos Tillväxtverket före ikraftträdandet handläggs enligt äldre föreskrifter.

Remissinstanserna, däribland FAR, har på sig till 17 januari att svara. FAR anser att regeringen bör överväga tidigareläggning av ikraftträdandet.

 

Läs mer om ämnet:

  • Regeringens webb:
Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare