Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Karriär

2023.12.14

”Vi måste vara lyhörda”

Vad tycker branschens toppchefer om karriärtrappan och delägarmodellen? Balans försöker reda ut vilka behov av förnyelse som VD:arna för branschens fyra största byråer ser. Först ut är Sofia Götmar-Blomstedt, VD för PwC.

text:

Dan Håfström

Sofia Götmar-Blomstedt, du tog upp frågan om karriärtrappan och delägarskap under en panel­diskussion på FAR-dagen. Var det något som kom spontant?

– Panelen jag deltog i handlade om branschens framtida attraktionskraft. Vi hade under hela dagen diskuterat transformation och omställning och jag fick frågan om vad vår bransch gör för att ställa om. Jag resonerade då kring att vi måste vara lyhörda och fråga oss vilka drivkrafter som kommer att vara relevanta för medarbetare i vår bransch, i en komplex och snabbt föränderlig omvärld. Kanske är det snarare vikten av att ge tillbaka till samhället som ger status i framtiden, eller något annat som vi inte ser framför oss i dag. I detta sammanhang behöver vi också fundera på om och hur bland annat karriärtrappa och delägarskap kommer vara en viktig drivkraft även i framtiden.

Vilka behov av utveckling kring karriärtrappan och strukturen kring delägande ser du?

– Detta är inte något vi har analyserat på djupet, varken på PwC eller tillsammans med branschkollegor. Men hur framtidens organisation och struktur kommer att se ut är en fråga som alltid är på agendan. Omvärlden förändras snabbt och vi måste alltid vara lyhörda och fråga oss vilka drivkrafter som kommer att vara relevanta för medarbetare i framtiden.

Hur viktig upplever du att ­frågan är för dina ­med­arbetare?

– En bra och tydlig modell för karriärutveckling är viktig. Medarbetare efterfrågar ständig utveckling och vill få möjlighet att testa på en bredd av olika projekt, roller och ansvar. Vi försöker alltid vara tydliga med vad olika roller innebär och medför i form av ansvar och utveckling. Dessutom arbetar vi med att hela tiden utveckla vår syn på ledarskap, där självledar­skapet kommer att bli allt viktigare i framtiden. Det går över alla nivåer och roller, och handlar mer om hur vi som individer kan utvecklas, individuellt och i grupp. Med fokus på samverkan och att leverera långsiktigt hållbara resultat.

 

Läs också:

 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare