Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Hans Peter Larsson

2021.11.26

Kan vi lita på Skatteverket?

Jag vill varken svara ja eller nej. Men frågan måste nu tyvärr ställas. Det i sig är allvarligt.

Den myndighet som ansvarar för att rätt skatt betalas in åtnjuter i Sverige ett unikt högt förtro­ende för sin servicenivå mot allmänheten. Allt mera information digitaliseras och blir lätt tillgänglig för den som kan navigera i tekniken. Men hur är det med kvaliteten på innehållet? En rättssäkerhetsfråga av rang. Ett förtroende att värna.

Under senare år har vittnesmålen från FAR:s medlemmar om en tendentiös handläggning av skatteärenden blivit allt fler. ”Okunniga handläggare”, har man sagt. Det är inte bra. Den som inte har satt sig in i ett ärende eller drivit det vidare i domstol vet givetvis inte om det stämmer. Frågor är heller inte all­tid svartvita. Ibland saknas även relevanta omständig­heter i ett ärende.

Dessa, trots allt, tydliga signaler från medlemmar får nu stöd av en genomgång av Skatteverkets Rättsliga vägledning som Svenskt Näringsliv låtit skatterådgiv­ningsbyrån Svalner göra. Slutsatserna?

  • Verket följer inte fullt ut den så kallade objektivitets­principen.
  • Verket brister i vissa fall i transparens och intar en partsställning i sin tolkning av kammarrättsdomar i Rättslig vägledning.

Allvarligt!

Tills vidare är rådet för den som reagerar och höjer på ögonbrynen vid ett svar eller beslut från Skatteverket, stäm av med en Auktoriserad Skatterådgivare FAR. Samtidigt kommer FAR att adressera frågan vid nästa möte som vi har med Skatteverkets ledning i januari: Hur ställer man sig till detta? Åtgär­der?

Det är ett gemensamt och allmänt intresse i att ver­ket framöver ska vara att lita på fullt ut. Rättssäkerhet kallas det. Tillit blir resultatet.

 

Senaste skattekrönikorna av Hans Peter Larsson:

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Vill du också skriva en krönika?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare