Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Anna Johnson

2018.10.04

Kampen om kompetensen

Att lyckas attrahera rätt kompetens har blivit viktigare än någonsin. Men hur gör man det i tider av globalisering, digitalisering och i ett allt mer specialiserat kunskapssamhälle? Vi har hittat ett par framgångsfaktorer för att attrahera medarbetare i en bransch i förändring.

Det finns en bild av att vår bransch är hotad av digitaliseringen, kanske till och med på utdöende. I själva verket är det precis tvärtom. Tidigare utgjordes en större del av branschens tjänster av standardiserade repetitiva uppgifter och det är också dessa som steg för steg digitaliseras. Men medan monotona repetitiva arbetsuppgifter försvinner så blir rådgivningsrollen allt viktigare.

Kunderna befinner sig i samma stora omvärldsförändringar som vi. Resan från 0 till 100 anställda går mycket fortare i dag än vad den gjorde för 5 till 10 år sedan och expansionssteg som tidigare togs från Stockholm till Köpenhamn tas i dag från Sverige till Shanghai. Det är därför viktigare än någonsin för bolagen att ha en partner som kan växla upp i snabb takt och som har bred kunskap om hur dessa olika omvärldsfaktorer påverkar bolagen framåt.

Vad är då rätt medarbetare i denna föränderliga tid och vad krävs som arbetsgivare för att attrahera dem? En viktig egenskap som vi har identifierat är medarbetare som hämtar kraft i företagets vision. Med den övertygelsen i bagaget, en framåtlutad attityd och med fokus på kundernas specifika behov så är man morgondagens vinnare. En attraktiv arbetsgivare å andra sidan måste kunna erbjuda en trovärdig vision och kunna konkretisera sitt bidrag till samhället. Utifrån detta byggs en långsiktigt hållbar kultur för att i sin tur kunna attrahera långsiktigt hållbara medarbetare.

När vi möter studenter är vi tydliga med att förmedla vår vision och kultur och vad det innebär att arbeta på Grant Thornton. Vi märker att just transparens är viktigt för studenter. Vi är alltid öppna med vår kultur och våra ambitioner. Vi är tydliga med att vi befinner oss på en tillväxt- och utvecklingsresa och att vara med och bidra till ett välmående näringsliv bör därför vara en viktig ambition även hos den blivande medarbetaren.

En annan avgörande del för att attrahera talanger och som jag har skrivit om förut är vikten av jämställdhet. Det kan tyckas vara en självklarhet, men är något som man måste jobba strategiskt med varje dag för att åstadkomma. Exempel på strategiskt jämställdhetsarbete är att ha ambitioner om jämställda ledarpositioner, jämställt partnerskap och att möjliggöra fortsatt karriär oavsett familjesituation.

Att vi blev Sveriges bästa arbetsgivare 2017 var enormt hedrande, men vi kunde inte bara sätta oss ner och vara nöjda efter det. Då tänkte vi i stället, vad är nästa steg, för medarbetare, ägare och kunder? Alla svarade samma sak: långsiktigt hållbara medarbetare. Lyckas vi åstadkomma det så åstadkommer vi goda resultat även för kunder och ägare och det är därför det är en så viktig strategisk prioritering för oss.

Så attraherar vi dagens och framtidens talanger. Varför är det då så viktigt att kunna attrahera rätt kompetens och vad händer med branschen om vi inte lyckas? Då stannar inte bara tillväxten i vår egen bransch upp, utan även utvecklingen i de branscher och hos de kunder som vi hjälper till att utveckla varje dag. Att vår bransch kan attrahera rätt kompetens är därför avgörande i ett bredare perspektiv.

Digitalisering och globalisering förändrar givetvis arbetssätt i grunden, men inte människors grundläggande behov. Parallellt med dessa stora omvärldsförändringar ser vi en ökad urbanisering – och den sker trots att människor har större möjligheter än någonsin att mötas på distans. Det handlar om värdet av mänskliga relationer, möten och nätverk.

Vi har världens roligaste jobb – att driva Sverige framåt genom välmående växande företag. Vi är med och uppfyller drömmar, möjliggör nya jobb och skapar tillväxt och ett bättre näringsliv. Det sker nu genom att värdet av rådgivning stärks och det är därför det är så viktigt att vi är bra på att attrahera rätt medarbetare. I en tid då rådgivningsrollen blir allt viktigare måste den också attrahera de största talangerna.

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Vill du också skriva en krönika?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare