Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Privat och Getty Images
Yrkesvardag

2020.11.23

Kampen mot penningtvätt – ”Ta hjälp av FAR och var stolt”

Klaes Gidlund är kvalitetskontrollanten som själv blev kontrollerad. För ett år sedan fick han platsbesök av länsstyrelsen som utövar tillsyn över byråer i registret mot penning­tvätt.

text:

Rakel Lennartsson

Klaes Gidlund driver redovisningsbyrån Agentumgruppen i Mora i Dalarna. Han är dessutom kvalitetskontrollant för FAR sedan över tio år. För ett år sedan fick han smaka på sin egen medicin, när Länsstyrelsen Västra Götaland meddelade att de skulle göra ett platsbesök.

– Först blev man ju lite orolig och undrade: Är det någonting jag missat?, säger Klaes Gidlund.

Klaes Gidlund. Foto: Privat

Det hela började med att han fick ett brev mitt i sommaren med en lång rad frågor som han skulle besvara inom en månad. Det var starten på länsstyrelsens tillsyn av Klaes Gidlunds byrå, som tillsammans med runt 12 000 andra verksamheter är registrerade i Bolagsverkets register mot penningtvätt.

Eftersom det var sommar bad han om anstånd, vilket gick bra. När semestern var över tog Klaes Gidlund tag i frågorna och skickade in allt till länsstyrelsen. Döm om hans förvåning när de hörde av sig och ville ha kompletteringar. Var det något som var fel?

Nejdå, länsstyrelsen ville bara ut. Nu skulle myndigheten till Dalarna och besöka olika verksamheter och ville därför boka in ett möte. 27 november kom tre handläggare på besök på Klaes Gidlunds byrå. De ville prata om verksamheten och sedan sitta med vid datorn, för att kunna gå in på olika kunder och göra stickprov.

– Man är nervös att det är någonting man ska ha missat naturligtvis, men egentligen hade jag ingen anledning att vara orolig, utan snarare stolt, säger Klaes Gidlund.

Han återkommer ofta till vilken trygghet det är att ha FAR i ryggen.

– Jag fick till och med beröm för den allmänna riskbedömningen, som jag skrivit utifrån FAR:s mall, handläggarna från länsstyrelsen tyckte den var jättebra.

Vad det någonting du fick kritik för?

– Ja, det kan jag väl bjuda på, säger kvalitetskontrollanten Klaes Gidlund och berättar:

– När man gör en riskbedömning på en enskild kund ska man redogöra lite mer utförligt varför man bedömer att en kund har hög eller låg risk. Den analysen saknades i min dokumentation.

Så nu har Klaes Gidlund ”fångat in lite olika standardformuleringar” som han kan använda för att beskriva sina kunder närmare. Det kan exempelvis vara att en kund har integrerade reskontra, att byrån hanterar bokföringen, att kunden inte hanterar kontanter eller över huvud taget inte har några konstiga transaktioner.

Som framgår har Klaes Gidlund uteslutande kunder med låg risk. Det hänger ihop med byråns geografiska placering och vilka branscher kunderna arbetar i. Sist men inte minst tror Klaes Gidlund att det också är en effekt av att han numera är väldigt hård när han accepterar nya kunder.

– Målet är att de ska känna sig glada om de får bli kund här, säger Klaes Gidlund.

Hur upplevde du det att bli kontrollerad av länsstyrelsen?

– Jag tycker att det är ett stöd att de kommer ut och visar sig så att de inte bara blir en konstig myndighet ute i periferin. Det är värdefullt att få en personlig kontakt. Dessutom leder det till att jag berättar om besöket för kollegor och kunder vilket kan göra att andra tar tag i det här arbetet.

 

Läs mer om penningtvätt:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare