Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Dan Håfström

Jämställdhet viktigare än på länge

Sedan Balans började med jämställdhetsundersökningen 2005 har mycket hänt. På den tiden låg byråerna runt 10 procent när det gällde andel kvinnor som delägare. Nuförtiden ligger de flesta byråerna runt 30 procent och genomsnittet pressas uppåt med någon procent varje år. Kan vi ta för givet att den utvecklingen fortsätter och att vi inom några år befinner oss inom jämställdhetsintervallet 40-60 procent? Tyvärr inte. Det kan precis lika gärna bli tvärtom.

Demokratin är på defensiven. Allt färre av världens stater erbjuder invånarna möjlighet att vara med och bestämma. I november hålls ett ödesval som kan bli början på slutet för demokratin som styrelseskick i USA.

Vad har denna dystra utblick att göra med Balans jämställdhetsundersökning? Jo, i en tid när det finns tydliga hot mot demokratin blir det en motståndshandling att rikta ljuset mot arbetet för ett jämställt samhälle.

Hur många diktatorer vill ha jämställdhet? Hur många auktoritärt styrda stater strävar efter acceptans och mångfald, eller lika möjligheter på arbetsmarknaden för män och kvinnor? Att arbeta för jämställdhet är också att värna demokrati och alla individers rätt att göra sin röst hörd, oavsett kön, sexuell läggning och etnisk bakgrund.

Tillbaka till vår bransch. Är storbyråernas delägarmodell demokratisk? Nej, inte fullt ut och det är väl inte heller tanken. Men man kan se delägargruppen som en slags representativ demokrati, och det har ett stort demokratiskt värde att olika grupper finns representerade bland delägarna.

Vi gör ofta misstaget att tro att jämställdhet är för kvinnornas skull. Men förmågan att se våra medmänniskors viljor och behov är livsviktig för oss alla. Arbetet för jämställdhet måste gå vidare. För att främja branschens attraktionskraft. Och för frihet och demokrati.

 

Läs också:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare