Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Jenny Drakenlind
Debatt

2021.03.05

Jämställdhet gör företag mer framgångsrika – vi måste bara bestämma oss

Jämställdhet är en affärskritisk fråga. Det är viktigt för företags framgång att inkludera hela samhället. Men arbetet går för långsamt. Är det något som pandemin fört med sig så är det att vi vet att vi kan förändra beteenden och attityder snabbt. Det handlar bara om att bestämma sig. Samma borde gälla för jämställdhetsarbetet i näringslivet. Bara när vi bestämt oss och drar åt samma håll kan vi öka takten.

Den nysläppta rapporten Kvinnors företagande i Sverige och i EU från det tvärpolitiska initiativet WomEngage, där BDO ingår, visar att jämställdheten haltar och att stegen mot förbättring är generande små. Företagare som är kvinnor har de senaste fyra åren tagit del av 2,2 procent av de 9,1 miljarder euro som investerats i nordiska start-ups. Av nystartade företag startas 27 procent av en kvinna i Sverige. Det är lägre än EU-snittet, trots att vi ofta framhåller Sverige som ett föregångsland när det kommer till jämställdhet.

När det kommer till andra beslutsfattande roller visar statistiken att 19 procent av styrelseledamöterna i Sverige är kvinnor, 12 procent är styrelseordförande och 13 procent av alla Sveriges vd:ar är kvinnor. Det är statistik. Det är till och med häpnadsväckande statistik. Ett rikt entreprenörskap gynnar svensk ekonomi och med ett jämställt och inkluderande företagsklimat kan näringslivet blomstra.

Det är ohållbart att näringslivet i så hög grad missar sambandet mellan jämställdhet och affärsnytta. Sambanden finns svart på vitt, till exempel i en studie från Peterson Institute for International Economics publicerad i Harvard Business Review. Att gå från 0 till 30 procent representation av kvinnor i företagsledarsiktet ledde till en ökning av lönsamheten med 15 procent visade resultatet för det genomsnittliga bolaget.

Jag frågar mig, finns något företag som har råd att inte jobba aktivt med frågan om jämställdhet?

Sverige har idag alla förutsättningar för att kunna uppnå ett jämställt samhälle. Vi har ett socialt skyddsnät där vi kan dela på föräldraledighet, en väl utvecklad barnomsorg och en hög andel kvinnor som arbetar. Men fortfarande kvarstår osynliga strukturer och beteenden som hindrar oss från att vara jämställda fullt ut.

Vi gör val – medvetna men oftast omedvetna. Val som begränsar företag från att nå sin fulla potential. Som till och med gör att företag inte startas och att vi därmed missar samhällsnyttiga affärsinitiativ. Ett första steg är att öka medvetenheten om dessa val. Vi behöver identifiera dem, hantera dem och styra om våra beteenden.

Med en ökad medvetenhet och en vilja att förändra så händer det något. Rekryteringsbasen till nya ledande roller kommer att breddas om vi ser värdet av mångfald i våra företagsledningar. Verkligheten idag är att många styrelser består av personer med liknande kompetens, av samma kön och bakgrund. Det finns till och med undersökningar som visar att män och kvinnor utvärderas olika inför ett inval. Att män i högre grad utvärderas efter potential och kvinnor utifrån bevisade prestationer.

I en komplex och oförutsägbar omvärld behövs människor med varierande bakgrund och erfarenheter för att möta de behov som uppstår på marknaden. Det bästa laget är det som kan se behoven ur olika infallsvinklar och hantera de uppkomna situationerna. Så när vi nu kan se att investerare, eller kunder, börjar ställa krav på jämställda företag är det egentligen inte alls konstigt. Det handlar om att skapa förutsättningar för den fortsatta affären. Och jag tror att det vi ser bara är en början.

Mångfald och jämställd kommer att tydligare kopplas till att vara en affärskritisk fråga för att attrahera medarbetare, kunder och investerare. På sikt kanske till och med vara en hygienfaktor.

Revisionsbranschen är inte alls unik. Vi ser hur kvinnor väljer att lämna branschen i högre grad än männen efter några år. För revisionsbranschens utveckling är det avgörande att kunna attrahera och behålla talanger och det är nog ingen som tror att den utmaningen minskar i framtiden. Vi tar emot många nyutbildade kvinnor och män, en del med sikte på att göra en lång karriär inom revisionsbranschen och en del med sikte på att bygga en fin kompetens som ger attraktionskraft inom andra delar av näringslivet.

Branschen gör sitt bästa för att utbilda, skapa inspirerande företagskulturer och utvecklingsmöjligheter. Men resultatet i Balans jämställdhetsundersökning talar sitt tydliga språk – någonstans på vägen försvinner en stor del av talangbasen. Någonstans på vägen väljer fler kvinnor än män att prova sina vingar någon annanstans. Och det kan inte vara något annat än ett misslyckande.

Jämställdhet är inget nytt område. År efter år har vi pratat om jämställdhet i näringslivet och visst har det rört sig framåt. Långsamt. Pandemin har visat att vi snabbt kan anpassa oss efter nya omständigheter om det behövs och om vi är tillräckligt motiverade. Se bara på hur takten i vår digitala omställning tagit fart under året som gått.

Vi har i branschen en viktig roll i näringslivet. Låt oss föregå med gott exempel. Låt oss gå i täten för ett jämställt näringsliv och visa väg för företagen i Sverige. Tiden när vi tyckte att förändringar får ta lång tid, bara det rör sig åt rätt håll, är helt enkelt förbi.

Vi på BDO är långt ifrån nöjda, men vi har bestämt oss, har ni?

Så ska vi i revisionsbranschen bidra till ett mer jämställt näringsliv:

  1. All förändring börjar med dig själv, är du tillräckligt motiverad för att lämna gamla strukturer och driva förändring?
  2. Fler kvinnor som förebilder och mindre förutfattade förväntningar.
  3. Öka dialogen med våra kunder om hur jämställdhet gör företag konkurrenskraftiga.

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

!

Delta i debatten!

Ring 08 506 112 49 eller skicka ett mejl till .

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare