Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Maria Svensson, Aspia, tycker att auktorisationen skapar trygghet både för henne själv och kunderna.
Karriär

2024.02.14

”Jag hade kunnat bli en evig assistent”

Hon var en av de första redovisningskonsulterna att bli auktoriserad. I dag har Maria Svensson ett toppjobb som compliance officer på Aspia. Auktorisationen har öppnat dörrar, säger hon till Balans.

text:

Rakel Lennartsson

foto:

Mikael Sjöberg

För lite drygt 15 år sedan, 2008, lanserades auktorisationen för redovisningskonsulter (ARK). Maria Svensson, då på PwC, var en av de första att bli auktoriserade. Sedan dess har hon hunnit vara delägare, vara med om bildandet av redovisningsbyrån Aspia och bli ledamot i FAR:s kvalitetsnämnd för redovisningsverksamhet.  

Sedan 2019 är hon compliance officer på Aspia, vilket innebär att hon ansvarar för den interna kvalitetskontrollen av uppdrag och konsulter.  

 – Jag är inte en person som tycker att titlar är viktigt, men auktorisationen har öppnat många dörrar för mig, säger hon. 

Maria Svensson gick ut i arbetslivet som gymnasieekonom i slutet av 1980-talet och började på PwC som revisorsassistent. Parallellt med arbetet läste hon in de universitetskurser hon behövde för att så småningom bli godkänd revisor. Det rullade på i tio år, tills barnen kom. 

Jag tycker att kundmötet är roligare inom redovisning, säger Maria Svensson.

– Jag körde barnvagn i två svängar och där någonstans började jag fundera på om revision var det roligaste man kunde gör på jobbet.  

Samtidigt hade PwC påbörjat en satsning på redovisningstjänster, såsom löpande bokföring och andra rena redovisningsuppdrag. Maria Svensson tyckte att det lät spännande. 

– Revision är roligt men man kommer in i efterhand när saker redan har hänt. Jag tycker att kundmötet är roligare inom redovisning eftersom man är med i själva transaktionen och får jobba framåtriktat med kunden. 

Efter tio år inom revision bytte Maria Svensson bana och blev legitimerad redovisningskonsult, en föregångare till auktorisationen. När auktorisationen lanserades 2008 uppfyllde hon redan alla krav för att få titeln. Auktorisationen har ändå varit betydelsefull för henne, ur flera perspektiv: för kunderna, den egna utvecklingen och yrkesrollen. 

– För kunderna är det ett kvitto att man tillhör en branschorganisation som går i god för att man har utbildning, att man vidareutbildar sig och att det finns en ansvarsförsäkring.  

– Och bara en sådan sak att jag är så pass stolt över mitt jobb att jag låter någon annan gå in och titta på vad jag har gjort, säger Maria Svensson och syftar på kvalitetskontrollen som blivit en så viktig del av hennes vardag. 

När det gäller hennes egen utveckling beskriver hon det som att auktorisationen har öppnat dörrar. 

– Genom auktorisationen har jag fått möjlighet att prova på nya saker, ta svårare uppdrag och lösa mer komplexa problem. Det i sin tur har ju lett till en kunskapsbank och en erfarenhet som innebär att jag kan göra allt det här andra som jag gör: jobba med vår interna kvalitetskontroll eller sitta i FAR:s kvalitetsnämnd. Utan auktorisationen hade jag kanske varit en evig assistent. 

”Genom auktorisationen har jag fått möjlighet att prova på nya saker, ta svårare uppdrag och lösa mer komplexa problem.”

För yrkesrollen har auktorisationen bidragit till en statushöjning som bland annat innebär att man kan ta på sig rollen som kundansvarig. Innan PwC byggde upp den redovisningsverksamhet som så småningom knoppades av och blev Aspia hade revisionsbyrån en hel del kombiuppdrag. Det var alltid en revisor som var kundansvarig, berättar Maria Svensson.  

Hitta sin drivkraft

I och med att revisionsplikten slopats för de mindre bolagen, samtidigt som auktorisationen av redovisningskonsulter gett tyngd åt yrket, tar allt fler auktoriserade redovisningskonsulter rollen som kundansvarig, specialist eller andra kvalificerade ledande roller i uppdragen.   

För Maria Svensson ledde auktorisationen i kombination med hennes personliga driv hela vägen till delägarskap. 2013 blev hon delägare i PwC och i den kapaciteten var hon också med i övergången till Aspia 2018. 

– Inte minst i sådana förändringar är det roligt att ha en position som innebär att man har mycket information och får vara med och fatta beslut. Men att vara chef eller delägare var inte det som drev mig, berättar Maria Svensson. 

Mitt i livet, på ”toppen” av karriären ställde sig Maria Svensson än en gång frågan om hon borde förändra någonting. I det här skedet var barnvagnen utbytt mot en hund, men promenaderna bidrog till samma syfte: fundera på vad hon tyckte var roligt och viktigt i arbetslivet. 

Hon berättade om sina tankar att få arbeta mer med utveckling av kvalitet och olika former av lärande i organisationen. 

Jag har en stark drivkraft att lära ut till andra, säger Maria Svensson.

Då öppnade det sig en möjlighet att ta rollen som compliance officer på Aspia. Rollen innebär ett övergripande ansvar för kvalitetssäkringssystemet av verksamheten men också för den löpande interna kvalitetskontrollen av konsulterna inklusive utbildning.  

– Jag har en stark drivkraft att lära ut till andra. Det finns ju ingenting som ger så mycket tillbaka, så mycket energi, som när man ser på en kursgrupp att där trillande polletten ner. Det finns ingenting som är så roligt som att få andra att göra rätt. 

Förutom interna kurser har hon hållit kurser på FAR, på YH-utbildningar och för kunder.  

– Tryggheten jag känner när jag undervisar har jag ju för att jag är så trygg i det jag gör och där tror jag att auktorisationen spelar roll. 

Att undervisa har också varit hennes sätt att hålla sig uppdaterad; för att vara en bra lärare måste man kunna mycket själv, men också tycka om att utmanas. ”Varför gör vi så här?” är den bästa frågan att få som kursledare, tycker Maria Svensson. Elevernas ifrågasättande bidrar till att utveckla branschens arbetssätt. 

Om man gillar förändring har de senaste 15 åren varit en guldålder för redovisningskonsulter. I och med auktorisationen, men också strukturella förändringar som digitaliseringen och automatiseringen samt den slopade revisionsplikten för mindre företag, har rollen stöpts om i grunden. I dag finns det fler möjligheter och karriärvägar för redovisningskonsulter. Maria Svenssons bästa tips till juniora kollegor är att våga prata med sin chef. 

– Våga berätta vad du vill. Var tydlig med hur du vill att din utveckling ska se ut och försök hitta en väg dit internt. Och så ska man alltid räcka upp handen och säga ja om det finns en möjlighet, för det är så vi utvecklas. Prova först, förkasta sen. 

– Jag har ju också provat först och förkastat sen. Man måste utmana sig själv och man måste gilla förändring för automatiseringen har bara börjat, säger Maria Svensson. 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare