Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.06.17

Ja till standard för kommunal revision

I en gemensam arbetsgrupp har FAR, Skyrev och SKR arbetat fram och nu godkänt en standard för kommunal räkenskapsrevision. En milstolpe, menar Harald Jagner, som lett arbetet i gruppen.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Standarden för kommunal räkenskapsrevision som precis klubbats igenom är den första i sitt slag i Sverige.

Även om det har funnits en praxis tidigare – och räkenskapsrevision inom den kommunala sektorn egentligen inte skiljer sig från revision av räkenskaperna i ett privat företag – har det saknats en standard.

Att ändra på det har varit en angelägen fråga för FAR, som i en gemensam arbetsgrupp tillsammans med Skyrev (branschorganisationen för kommunala yrkesrevisorer) och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) flera år varit drivande för att få den nya standarden på plats.

Harald Jagner. Foto: Katja Ragnstam

Hur har diskussionerna i arbetsgruppen gått?

– De har präglats av en stor öppenhet och en förståelse för varandras skrå. Förankring har varit nyckelordet. Andra viktiga begrepp har varit standardisering, jämförbarhet och kvalitetshöjning. Som grupp har vi förstått att om vi inte gemensamt hittar förankringen, så kommer detta inte att gå, säger Harald Jagner, ordförande FAR:s specialistgrupp för offentlig sektor, som har lett arbetet.

Kommunal särart

Synpunkter som kom in efter remissrundan handlade bland annat om den kommunala särarten – framgår den tydligt i standarden? Det har arbetsgruppen tagit hänsyn till, fortsätter han.

– Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det finns en balans mellan den kommunala unika särarten och en ej branschspecifik sådan som ISA, säger Harald Jagner.

Arbetsgruppen har haft i bakhuvudet att standarden ska kunna vara föremål för en regulatorisk genomgång, det vill säga att Revisorsinspektionen (RI) anser att den håller måttet. Standarden ska också kunna hålla över tid. Blir den allt för unik, krävs en stor motor för att underhålla den.

Relevant om tio år

– Nu är vi i en tid när standarden ska implementeras. Sedan ska den granskas. Standardiseringen, jämförbarheten och kvalitetssäkringen ska sättas. Därefter behöver standarden förfinas med rimliga insatser. Och om tio år ska den fortfarande var aktuell och relevant, förklarar Harald Jagner.

De som främst får praktisk användning för den nya standarden är förtroendevalda revisorer, sakkunniga biträden och ekonomiavdelningarna på kommunerna.

FAR, Skyrev och SKR har även tittat på olika utbildningspaket riktade mot målgrupperna, som troligen lanseras under hösten. Den nya standarden blir god revisionssed och börja gälla från 1 januari 2023.

 

Mer om ämnet:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare