Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.06.30

ISQM närmar sig – det här ska du ha koll på

ISQM - som ersätter ISQC 1 - innebär ett nytt sätt att hantera kvalitetsfrågor på revisionsbyråer och träder i kraft 15 december 2022. Men det gäller att börja arbeta med regelverket i god tid, säger FAR:s chefsjurist Maria Lantz.

ISQM bygger på en riskbaserad metod där kvalitetsmål ska sättas, kvalitetsrisker identifieras och motåtgärder sättas in, utifrån den respektive revisionsbyråns särskilda förutsättningar.

Det nya regelverket kommer att innebära stora skillnader i kraven på byråernas kvalitetsarbete och kräver löpande analys och anpassning, understryker Maria Lantz, FAR:s chefsjurist.

Maria Lantz. Foto: Christian Gustavsson

– Företagsledningen på byråerna kommer att behöva bli mer engagerade eftersom ansvaret kommer att läggas på dem. En av avsikterna med de nya standarderna är att öka företagsledningens ansvar för byråns kvalitetsstyrningssystem. De måste vara insatta i vad som gäller, säger Maria Lantz.

Det var hösten 2020 som IAASB antog de nya standarderna för kvalitetskontroll, ISQM 1 och 2, tillsammans med en omarbetad version av ISA 220 Kvalitetskontroll för revision av finansiella rapporter.

Eftersom systemet ska bli riskbaserat måste byråerna tänka i termer som: Vilka risker har vi på vår byrå? Vad har vi för kunder? Vad ska vi vara oroliga för?

Vägledning på gång

De senaste månaderna har FAR i samarbete med PwC inlett ett projekt för att ta fram en vägledning, samt ytterligare stödmaterial, i syfte att hjälpa medlemsbyråerna att implementera det nya regelverket.

– Vi är på väg att slutföra arbetet med vägledningen, där vi även har tagit fram exempel på en kvalitetspolicy för små och medelstora byråer, samt exempel på en kvalitetspolicy för enmansbyråer. Vi hoppas kunna bli klara tidig höst, säger Maria Lantz och avslutar:

– Nu vill vi uppmana alla revisionsbyråerna att gå kurserna som FAR erbjuder i höst och att fundera hur man ska hantera implementeringen av ISQM. Det kan ta tid för byråerna att sätta sig in i standarden och hur den ska tillämpas inom den egna byrån, därför har FAR försökt att starta detta projekt i tid så att byråerna ska få den tid de behöver.

Samtliga revisionsbyråer behöver ha implementerat regelverket vid ikraftträdandet 15 december 2022. En utvärdering av byråernas kvalitetssystem ska vara gjord senast ett år senare.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare