Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.08.18

ISQM – kräver mer av byråledningen

I slutet av nästa år sjösätts ISQM. Men redan nu är det hög tid att börja förberedelserna tipsar experterna. Arbetet med att ta fram en vägledning pågår för fullt, och denna kommer att vara anpassad för såväl större som mindre byråer.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Som Balans kommer ISQM att ersätta ISQC 1 och det handlar alltså om ett nytt sätt att hantera kvalitetsfrågor på revisionsbyråer.

Regelverket träder i kraft 15 december 2022. Kan tyckas långt bort, men enligt den arbetsgrupp som håller på att ta fram en vägledning, är det nu byråerna bör komma igång med sitt förberedande arbete.

Harald Lööf. Foto: PwC

− ISQM skiljer sig en hel del mot ISQC 1, då den bygger på ett riskbaserat tänk och kräver mer av byråledningen och byråledarna, säger Harald Lööf, director Risk Assurance på PwC.

Projekt mellan FAR och PwC

Tillsammans med sin kollega Ann Åsén, senior manager Financial Services Risk and Regulations på PwC, är han involverad i det projekt som FAR driver med PwC. Syftet är att ta fram material kring ISQM som underlättar byråernas implementering av regelverket.

− De största byråerna, Big 4, behöver kanske inte så mycket vägledning kring ISQM. De tar till sig dokumenten direkt från de globala organisationerna och implementerar dem i verksamheten. Men för de medelstora, något mindre och allra minsta kan en vägledning vara ett stort stöd, säger Harald Lööf.

Ann Åsén, projektledare, berättar om att arbetet framför allt har handlat om att förenkla, förklara, konkretisera, exemplifiera och ta fram verktyg.

Ann Åsen. Foto: PwC

− Allt med ett enklare språk utan att för den delen förändra innebörden i regelverket. Vi sorterar och tar fram material som ska underlätta för byråerna att förstå hur de ska svara upp mot kraven, säger hon.

ISQM även för mindre byråer

När ISQC 1 infördes fanns uppfattningen att regelverket inte var anpassat för de allra minsta byråerna. ISQM ska vara annorlunda. Ann Åsén beskriver det som skalbart för att vara relevant för revisionsföretag av olika storlek.

Hon får medhåll från Pernilla Edwards, som sitter med i arbetsgruppen. Hon är en av delägarna på Revisionsbyrån Andersson & Co men representerar SVEREV, samarbetsorganisationen för små till medelstora oberoende redovisnings- och revisionsbyråer.

Pernilla Edwards. Foto: Joakim Lenell

− Vi har jobbat med vägledning till texten från standarden, exempelpolicy för mindre/medelstora företag och checklistor och mallar, berättar hon.

Två olika exempelpolicyer är framtagna i wordformat, en för små och medelstora företag och en för enmansföretag. Dessutom finns en mall för riskbedömningsprocessen i form av en excelmatris. Förhoppningen är att byråerna ska kunna komma igång enklare med implementeringen genom att följa matrisen.

− Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att byråerna måste göra ett eget arbete när de implementerar ISQM. Det går inte bara att kopiera materialet rakt av. Och även om det är skalbart och principbaserat så är det inom vissa definierade ramar, säger Ann Åsén.

Vägledningen och övrigt material väntas vara klart nu under hösten. I första skedet gäller vägledningen revisionstjänster, men material avseende redovisnings- och lönetjänster kommer också att tas fram.

4 tips – så kommer du igång med ISQM-arbetet

  1. Börja läs på och jobba med anpassningen till din byrå redan nu.
  2. Förlita dig inte på nätverkens mallar – anpassa till din egen byrå.
  3. Jobba med övervakningsaktiviteterna som finns i materialet och tänk ta rätt risker och hantera riskerna.
  4. Se ISQM som något bättre och mer positivt för byrån!

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare