Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
De allra flesta företagare vill göra rätt, säger Elina Malmström och Erik Emilsson.
Foto: Privat, Karin Björkquist
Yrkesvardag

2022.02.04

ISA för LCE kan ändra synen på revisionens värde

Synen på revision behöver differentieras. Det menar Elina Malmström och Erik Emilsson från Revideco. "Ett steg i det kan vara ISA för LCE", säger Elina Malmström som skrivit en fördjupningsartikel om värdet på revision och kopplingen till LCE.

text:

Charlotta Marténg

Betänkandet om en och förenklingar för mikroföretag drog på nytt igång och vilken nivå som den bör ligga på.

Elina Malmström. Foto: Privat

Elina Malmström, som doktorerat med avhandlingen ”An audit is an audit” där hon forskat på revision utifrån de mindre byråernas perspektiv, reagerade när hon fick betänkandet på sitt bord.

− Jag läste den och höll inte alls med. Som jag ser det har man helt missat revisionens värde och att revisionen inte bara är viktig för aktieägarna utan för samhället och näringslivet. Hur har vi hamnat här där det framställs som att revisionen av mindre företag inte har ett tydligt värde?, säger hon.

Elina Malmström formulerade sina analyser i en och fick med sig kollegan Erik Emilsson, som har mångårig erfarenhet av att arbeta praktiskt med revision.

− Revisionen har ett värde och de allra flesta företagare vill göra rätt. Det är där vi gör så stor nytta, vi står för det goda i samhället. När kunden kommer till oss är de inte intresserade av att vi förklarar en not i en årsredovisning, de vill veta hur alla andra gör och hur de själva ska göra för att göra på rätt sätt, säger Erik Emilsson som också skrivit under fördjupningsartikeln.

Erik Emilsson. Foto: Karin Björkquist

I artikeln lyfts även kopplingen till ISA för LCE. Standarden har nyligen och välkomnas av bland andra FAR och Revisorsinspektionen även om de har vissa invändningar.

− Vi anser att synen på hur revision kan uppnås bör differentieras och vi tror att ISA för LCE kan hjälpa till med det. Många gånger utgår diskussionerna om revision utifrån börsbolagen och revisionen av mindre företag jämförs med den, säger Elina Malmström.

Erik Emilsson framhåller att det är viktigt att komma ihåg att ISA för LCE är en ISA, inte en översiktlig granskning.

− Vi pratar om revision enligt ISA. Det kommer alltså inte att bli en ”mindre värd” revision av ett mindre bolag, säger han.

− Det handlar i grunden om samma revision oavsett bolag, med samma grad av säkerhet men vägen dit kan se ut på lite olika sätt. Om vi får det perspektivet tror jag också att synen på värdet av revisionen kan bli annorlunda, säger Elina Malmström.

 

Läs mer om ämnet:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare