Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Yrkesvardag

2024.05.20

Ingångslönen inom revision nära bottenplats

Revision hamnar på 18:e plats av 26 branscher i Akavias statistik vad gäller ingångslön. Orsaken till den blygsamma placeringen är struktur och tradition, menar Akavias professionsanalytiker Nina Forssblad.

text:

Dan Håfström

Medianvärdet för ingångslön inom branschen revision ligger på 32 500 kronor medan medellönen är ett par kronor lägre: 32 498. Branschen revision landar därmed på 18:e plats av 26 när det gäller ingångslön för olika branscher i Akavias löneenkät. Nina Forssblad, professionsanalytiker på Akavia, tror att branschens låga placering har att göra med att branschens företrädare ansett att ingångslönen kompenseras av en potentiellt mycket högre ersättning senare under karriären.

Nina Forssblad. Foto: Åsa Hafmar

– En anledning till den relativt sett låga ingångslönen, är att större verksamheter inom branschen anställer många nyutexaminerade och att de första åren betraktas som en utbildningsprocess eller lärandeperiod för att senare kunna avlägga examen för att bli auktoriserad revisor och få högre lön. Strukturen i branschen där du utvecklas vidare, får mer ansvar och mer komplexa uppdrag och där en del slutligen blir delägare, gör att lönespannet är stort, säger Nina Forssblad.

Det visar löneenkäten

Ingångslön är enligt Akavias löneenkät den lön du får på ditt första jobb efter din examen. Ingångslönerna i den senaste löneenkäten gäller dem som tog sin examen under 2023. Löneenkäten vad gäller ingångslöner omfattar 96 personer inom branschen revision. Merparten, cirka 65 procent, är revisorsassistenter. Övriga som svarat på enkäten och räknas till branschen revision är bland annat redovisningskonsulter, skattejurister, jurister och managementkonsulter.

Ingångslön (medianvärde) uppdelat på bransch. Källa: Akavias löneenkät 2024

 1. Försvar – 39 000
 2. Försäkring – 37 750
 3. Tjänstesektorn – 37 000
 4. Utbildning – 37 000
 5. Arbetsgivar-/arbetstagarorganisation – 36 990
 6. Bank – 36 650
 7. Finans – 36 000
 8. Näringslivsfrågor – 35 500
 9. Industri – 35 000
 10. IT – 35 000
 11. Ideella sektorn – 34 100
 12. Kommun eller regional förvaltning – 34 100
 13. Advokatbyrå – 34 000
 14. Annat – 34 000
 15. Allmän offentlig förvaltning – 33 500
 16. Handeln – 32 750
 17. Kommunala bolag – 32 750
 18. Revision – 32 500

 19. Telecom – 32 500
 20. Bygg – 32 000
 21. Samhällsskydd och rättsskipning – 32 000
 22. Media – 31 500
 23. Socialt skydd – 31 500
 24. Fastighet – 31 250
 25. Bemanning – 30 500
 26. Sveriges domstolar samt Domstolsverket – 29 600

Läs mer:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare