Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
FOTO: Getty Images
Yrkesvardag

2022.11.08

”Inga stora överraskningar i höstbudgeten”

Sänkt skatt på bensin och drivmedel, avdrag för resor och ett riktat elstöd till elintensiva företag. Det är några av förslagen i regeringens budgetproposition för 2023.

text:

Kristina Israelsson

Under tisdagen presenterade regeringen sitt förslag till budget för 2023. Sverige bedöms vara i en lågkonjunktur 2023 samtidigt som inflationen pressar hushåll och företag.

− Vi har ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge, allt grövre kriminalitet och stora behov inom välfärden. Sverige ska möta dessa utmaningar med en balanserad och ansvarsfull finanspolitik och långsiktiga åtgärder, kommenterar finansministern Elisabeth Svantesson budgetförslaget i ett pressmeddelande.

En av posterna rör skatten på bensin och diesel som regeringen vill sänka med motsvarande en krona per liter vid pump vid årsskiftet. Regeringen vill också förlänga den tillfälliga skattenedsättningen på jordbruksdiesel och planerar att sänka reduktionsplikten till EU:s lägstanivå den 1 januari 2024.

I budgeten avsätts även medel för ett riktat elstöd till elintensiva företag. Därtill säkerställs ett tillfälligt högkostnadsskydd för att stötta hushåll och företag. För att stärka svensk elproduktion föreslås bland annat satsningar på solceller och el- och energieffektiviserande åtgärder i småhus. Regeringen kommer även att lägga fram ett förslag om ett tillfälligt undantag från beskattning av förmån av laddel på arbetsplatsen.

Skatten på arbete ska sänkas under mandatperioden och som ett första steg förstärks jobbskatteavdraget för äldre från och med nästa år. Dagens reseavdrag underlättar för den som pendlar längre sträckor, därför föreslås en kraftig höjning av milersättningen inom det befintliga reseavdragssystemet, skriver regeringen i sitt pressmeddelande.

−Årets budgetförslag innehöll inga stora överraskningar. De stora dragen var redan kända och en hel del som rör rådgivarna påverkas av vad som händer internationellt eller ligger i utredningar som 3:12 och bolagens avdrag för kostnadsräntor, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

För att bekämpa den allt grövre kriminaliteten och stärka det brottsförebyggande arbetet vill regeringen ge ett tillskott till alla myndigheter inom rättsväsendet

− Det innebär indirekt ökade satsningar på Ekobrottsmyndigheten, vilket till viss del även stärker rättssäkerheten i form av att brott upptäcks och utreds, säger Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR.

Läs mer:

utgiven av

Ansvarig utgivare