Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.10.12

Inga post- eller heldigitala stämmor efter årsskiftet

Den tillfälliga lagen för att underlätta bolagsstämmor kommer inte att förlängas efter årsskiftet. Det har justitiedepartementet kommit fram till.

text:

Charlotta Marténg

Våren 2020 trädde den tillfälliga lagen i kraft för att bolag och föreningar skulle kunna hålla sina årsstämmor trots pandemin och de förbud som rådde kring allmänna sammankomster.

Enligt lagen fanns möjlighet för företag att använda sig av insamling av fullmakter och poströstning vid stämma, och i maj kompletterades lagen och bolag och föreningar fick även möjlighet att hålla helt digitala stämmor. Beskedet från regeringen var att lagen ska gälla fram till 31 december 2021.

Ingen förlängning

Nu tyder det mesta på att lagen inte kommer att förlängas efter årsskiftet. I ett pressmeddelande från företaget Legimeet står följande:

”Legimeet har precis fått besked från justitiedepartementet att den tillfälliga stämmolagen inte förlängs efter årsskiftet. Därmed blir rena poststämmor otillåtna. Hybridstämman blir i stället det nya folkliga alternativet.”

Enligt pressmeddelandet från Legimeet har justitiedepartementet kommit fram till dels att den tillfälliga lagen för underlättande av bolags- och föreningsstämmor inte ska förlängas, och dels att man inte kommer hinna göra några ändringar i den befintliga lagen för att ge möjlighet till helt digitala stämmor.

Carl Svernlöv. Foto: Kristian Hedlund

När Balans kontaktar Carl Svernlöv, advokat på Baker McKenzie och före detta adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala universitet kommenterar han beskedet så här:

− Att lagen inte skulle förlängas kommer inte som en överraskning, givet att coronarestriktionerna i övriga samhället trappas ner och tas bort, säger han.

Tillfällig lag inte optimal

Han konstaterar att erfarenheterna av den tillfälliga stämmolagen på det hela taget är mycket goda, men inte helt optimala ur ett aktieägarperspektiv.

− Anledningen är att dessa förfaranden riskerar att utesluta aktieägare som av olika anledningar inte har tillgång till rätt teknik, respektive hämma det fria meningsutbytet på stämman. Men som alternativ till att delta vid en fysisk stämma kan båda dessa förfaranden faktiskt öka möjligheten för en aktieägare att göra sin röst hörd, säger han.

Ändrad bolagsordning

Carl Svernlöv berättar att vissa lite större bolag har passat på att ändra i sin bolagsordning och föra in bestämmelser om fullmakts- och poströstning.

− Efter årsskiftet blir det återigen ett krav för att dessa förfaranden ska kunna utnyttjas. Det är heller inte uteslutet att vi på lite sikt får se en mer permanent liberalisering av stämmoreglerna som komplement till det traditionella bolagsstämmosammanträdet, men mitt stalltips är att den fysiska stämman kommer att leva kvar, säger han.

 

Läs mer om ämnet:

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare