Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Hayaat Ibrahim, tf. generalsekreterare Institutet Mot Mutor.
Foto: IMM
Karriär

2021.02.11

IMM:s Hayaat Ibrahim en av mäktigast i Hållbarhetssverige 2021

Institutet Mot Mutors (IMM) tf. generalsekreterare Hayaat Ibrahim utses till en av de 101 mäktigaste personerna i Sverige när det gäller att bidra till hållbar utveckling. ”Jag är otroligt hedrad”, säger hon om utnämningen.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Listan över Sveriges mäktigaste personer inom hållbarhet har presenterats av Aktuell Hållbarhet sedan 2009. Bland de 101 namn som radades upp i år syntes flera nya, varav IMM:s tf. generalsekreterare Hayaat Ibrahim är en representant (plats 76).

– Jag är otroligt hedrad. Det är ett kvitto på att IMM:s arbete med att driva antikorruption som vår tids viktigaste hållbarhetsfråga får allt större fokus i såväl näringslivet som samhället i stort, säger hon i en kommentar på näringslivsorganisationens webb.

Uppskattningsvis 35 000 miljarder kronor försvinner årligen till följd av korruption. Samtidigt beräknas det finansiella gapet för att nå hållbarhetsmålen uppgå till 25 000 miljarder kronor.

– Korruption utgör det främsta hindret för hållbar utveckling och är en avgörande faktor till att kränkningar av mänskliga rättigheter, miljö och arbetsvillkor kan fortgå, säger Hayaat Ibrahim och fortsätter:

– Genom att eliminera korruption kan vi frigöra resurser för att uppnå målen i Agenda 2030. Därför behöver vi sträva mot att göra Mål 0 – Ingen korruption – till det grundläggande målet i hållbarhetsarbetet.

I motiveringen till Hayaat Ibrahims utnämning på Aktuell Hållbarhets webb står: Driver arbetet mot ett korruptionsfritt Sverige framåt och lyckades i sin roll skapa ytor där aktörer från offentlig, privat och ideell sektor kan mötas och få stöd i att göra rätt både hemma i Sverige och utomlands.

Hayaat Ibrahim utsågs till tf. generalsekreterare för IMM under ordinarie generalsekreterare Natali Engstam Phaléns föräldraledighet som startade 26 oktober 2020. Hon har en akademisk bakgrund som jurist och ekonom och kom närmast från advokatfirman Vinge, där hon hade en tjänst som biträdande jurist med inriktning mot antikorruption, internutredningar samt företagande och mänskliga rättigheter.

Mer om IMM på Balans webb

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare